Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Telegram fra den amerikanske ambassade til State Depart- ment om Wasps anløb

Hemmeligstemplet telegram fra USA’s ambassade i København til Department of State, underskrevet af Dudley, dateret 21. juni 1969, kl. 09.15.

 

RG 59 CFPF Numeric Files 1967-69 DEF 12 US.

 

1) For at imødekomme den situation, at pressen stiller spørgsmål til regeringen om, hvorvidt der er atomvåben ombord på USS Wasp under besøget i København 24. juni – 1. juli, er det regeringens intention at svare »De amerikanske myndigheder er informerede om Danmarks atompolitik og vi forventer at amerikanske skibe som besøger danske havne respektere denne politik«.

 

2) Den foreslåede formulering blev bekræftet overfor ambassaden sent om aftenen 20. juni af Niels Boel, chef for udenrigsministeriets NATO-kontor. Boel sagde at den foreslåede formulering repræsenterede en mulighed, og at regeringen ikke nogen forhåndsviden om specifikke planlagte spørgsmål fra pressen. Men i lyset af 1966 besøget af USS Randolph, hvor lignende spørgsmål blev stillet, mente regeringen at man burde være forberedt. Den danske regering forventede, ifølge Boel, at skibschefen og den amerikanske regering ville referere til ’no confirm- no deny’-politikken i tilfælde af offentlige forespørgsler. Danskerne forventede ikke en amerikansk kommentar. Imidlertid, sagde han, kunne den danske regering ikke undgå at kommentere sagen.

 

3) Formuleringen som var blevet præsenteret i dag indeholdt en modifikation i forhold til den (af danskerne) originalt foreslåede tekst. I stedet for ordene: »vi går ud fra som givet, at amerikanske skibe, der anløber vore havne etc.« var den oprindelige formulering: »og vi er blevet forsikret, at etc.«. Ambassaden påpegede, at den originale formulering klart ville antyde, at den amerikanske regering havde givet forsikringer til danskerne om, at der ikke var nogen atomare anordninger ombord på Wasp, hvilket selvfølgeligt ville være i strid med den amerikanske regerings ’no confirm-no deny’-politik ang. atomvåben. Med reference til state 186727, 3. maj, 1967 og cph 1300, 8. maj, 1967, argumenterede ambassadeofficer for, at ethvert tiltag som ville antyde, at USA brød med denne politik kunne udløse alvorlige reaktioner i andre områder og ville hjælpe sovjet i deres bestræbelser for at udpege atomvåbnenes lokation. I kraft af at USA er knyttet til Danmark gennem NATO, synes det klart, at den danske regering har stor interesse i ikke at styrke den udvikling. vi anerkender de pr-problemer, den danske regering har, men stoler på, at de også anerkender vores sikkerhedsproblem, hvis løsning samtidigt er i både alliancens og Danmarks interesse.

 

4) Boel lyttede til disse argumenter og sagde, at han ville søge at omformulere teksten, som allerede var tilpasset udenrigsministeren og formentligt forsvarsministeren til deres specifikke brug. Formuleringen blev bekræftet sent om aftenen den 20. juni af Boel. Vi mener, at vi har opnået så meget som vi kan, og anbefaler, i lyset af ændringerne som den danske regering allerede har foretaget, ikke at reagere yderligere.

 

5) Boel er tilsyneladende bekymret for fakta ændringer i ambassadens svar i forhold til penible PR spørgsmål. Vær derfor venligst forsigtig.

 

GP-1 Dudley      

 

Tekst 36 | Oversigten over kildetekster | Tekst 38

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk