Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

H.C. Hansen brevet

(Uformel) meddelelse fra H.C. Hansen til den amerikanske ambassadør Val Peterson, dateret 16. november 1957.

Oversættelse af notatet, der er genoptrykt i DUPI’s Grønland under Den Kolde Krig, (1997), bilagsbindet, s. 301.

 

Under Deres besøg her for et par dage siden kom de med en række bemærkninger angående den mulige opbevaring af forsyninger af en særlig art til forsvaret af Grønland.

Vi forstod at Deres regering ikke så noget problem i denne sag, som ifølge dens overbevisning var dækket af aftalen af 27. april 1951, ifølge hvilken hver regering vil tage de nødvendige eller passende forholdsregler i forhold til deres forpligtelser på Grønland

og

den amerikanske regering har lov til at opbevare forsyninger, kræver for forsvaret af området etc.

og

alt materiel, forsyninger etc. skal derfor kunne føres ind i Grønland uden inspektion.

De præsenterede ikke nogen konkret plan for en mulig opbevaring, ej heller stillede De noget spørgsmål ang. den danske regerings holdning til en sådan.

Jeg tror ikke, at Deres bemærkninger giver anledning til nogen kommentarer fra min side.

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk