Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Naziradio: Hvem bliver den næste?

Skal alle synspunkter have statsstøtte – også en nazistisk radiostation? Ja, så længe foreningen er lovlig og har fået sendetilladelse, skal den have de samme muligheder for at søge om støtte som alle andre, mener sekretariatsleder i Sammenslutningen af lokale Radio- og Tv-stationer i artiklen, der er skrevet af Anne M. Sørensen og blev bragt i Politiken i november 2003.

 

Vi kan ende med, at det bliver tilfældigt, når støtten skal uddeles, siger Gitte Thomsen fra Sammenslutningen af lokale Radio- og tv-stationer i Danmark.

 

Hvorfor skal demokratiet give offentlig støtte til angreb på demokratiet?

»Det skal det heller ikke i sig selv, men vi har altså en lovgivning i dette land, som ikke siger, at nazistisk virksomhed er forbudt på nogen måde. Når nazistisk virksomhed ikke er forbudt, og man har givet Radio Oasen en sendetilladelse, så har den naturligvis de samme muligheder, som de andre lokalradioer for at søge støtte. Konsekvensen af at tillade nazistisk virksomhed er, at man kan komme til at give den statsstøtte«.

Skal alle synspunkter virkelig have statsstøtte?

»Vores holdning er, at dét, der skal støttes, er det lokale demokrati via lokalradioerne, og vi mener også, det er en offentlig opgave at yde økonomisk støtte, for ellers kan det ikke overleve. Ytringsfrihed koster penge«.

Har tolerancen slet ingen grænser?

»Det har vi ingen holdning til. Men i og med at vi siger, at det er demokrati og ytringsfrihed, der skal styrkes, så er spørgsmålet, om Brian Mikkelsen er mandfolk nok til at fastslå, at han mener, at nazistisk virksomhed ikke støtter demokratiet i Danmark. Den holdning har han ikke indtaget før, for det var ham selv, der sidste år indgik det medieforlig, der stadig tillader Radio Oasen at modtage statsstøtte. Forliget lagde vægt på alsidighed og mangfoldighed, og det er de kriterier, som Radio-TV-nævnet bevilger tilskud efter. Jeg synes, hans nye synspunkt er letkøbt, for Radio Oasen har eksisteret i mange år, så han har haft muligheder for at gribe ind før«.

Er det en god ide at indføre politiske kriterier for, hvem der skal have statsstøtte?

»I princippet nej. Vi synes ikke, det er en god ide, for det kan nemt udvikle sig til forskellige former for mundkurve, og det får ytringsfriheden det jo ikke bedre af. Og hvem skal i øvrigt bestemme de politiske kriterier. Skal det være kulturministeren eller et nævn?«

Danmark er tilsyneladende det eneste land i verden, der har en statsstøttet naziradio. Er det ikke pinligt?

»Sagen handler i bund og grund ikke om, at Radio Oasen får frataget et tilskud, for det kan jeg ikke forestille mig, at ret mange har noget imod. Men hvem bliver den næste? Vi kan ende med, at det bliver den rene og skære tilfældighed, der kommer til at råde, når støtten skal uddeles, og at den bliver helt afhængig af, hvilken religiøs eller politisk holdning man har til livet.

 

Oversigten over kildetekster | Tekst 2

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk