Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Tekst 81: Fordelingen af trosretninger i Nordirland

Figurerne fortæller kort om fordelingen af protestanter i Irland i henholdsvis 1861 og 1991. Kortene kan bruges til at analysere befolkningssammensætningen i Irland generelt. Forskellen skal sammenholdes med den faktiske udvikling, herunder de grænser, der blev draget, og den politik, der blev ført.

Kortet stammer fra Wesleyjohnston.com.

 

Kortet stammer fra mappery.com.

 

Tilbage til oversigten over kildetekster 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk