Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Hizbollahs syn på Israel

I sit program fra 1985 skrev Hizbollah (Hizbu Allah: Guds parti) således om staten Israel: 

 

Vi ser Israel som USA’s fortrop i vores islamiske verden. Det er den hadede fjende, der må nedkæmpes indtil den hadede har fået det, som landet fortjener. Denne fjende er den største trussel mod vore fremtidige generationer og vore landes skæbne, især fordi det priser ideen om bosættelser og ekspansion. Israel er begyndt i Palæstina, men det længes mod udbredelsen af Storisrael, der skal omfatte hele området mellem Eufrat og Nilen.
Vores primære udgangspunkt i vores kamp mod Israel er, at denne zionistiske enhed var aggressivt anlagt fra selve dens begyndelse og baseret på land stjålet fra dets ejere på bekostning af muslimers rettigheder. Derfor vil vor kamp først ophøre, når denne enhed er ødelagt. Vi anerkender ingen traktat indgået med det, ingen våbenstilstand og ingen fredsaftaler, hvad enten de er separate eller indgået af en gruppe af stater.

Vi fordømmer heftigt enhver form for forhandling med Israel og betragter alle sådanne forhandlere som fjender. Forklaringen er, at sådanne forhandlinger er en de facto anerkendelse af lovligheden af den zionistiske besættelse af Palæstina. Derfor modarbejder og afviser vi Camp David-aftalerne, kong Fahds forslag, Reagans plan, Brezhnevs og de fransk-egyptiske forslag, og i øvrigt alle programmer der eksplicit eller implicit anerkender denne zionistiske enhed.

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen: http://www.zionism-israel.com/hdoc/Hezbollah_Charter.htm.

 

Tekst 6 | Oversigten over kildetekster | Tekst 8

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk