Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Zions vises protokoller

Zions Vises Protokoller dukede første gang op i Rusland i 1903. Teksten hævder at være et autentisk dokument, der kan føres tilbage til et hemmeligt møde mellem magtfulde jøder, der i protokollerne har nedfældet jødedommens mål her i verden. Teksten har aldrig kunnet verificeres.
Protokollerne (den korteste korrekte betegnelse) har haft en enorm betydning, fordi det her påstås dokumenteret, hvordan jødedommens målsætning var ødelæggelsen af de nationer, der havde givet husly til diasporaens jøder. Hvis man skal tro Protokollerne, så nærer man en slange ved sit bryst, hvis man inviterer jøderne ind som gæster i det nationale fællesskab.
Protokollerne er mange steder blevet anset for at være et autentisk dokument, og som sådan har de legitimeret de mest primitive stereotyper om det jødiske folk og dets forræderiske natur. De har bestemt synet på jøder i zarens Rusland, senere USSR, Nazi-tyskland, de arabiske nationer og Iran. Islamistiske grupper som Det muslimske Broderskab, Hamas og Hizbollah anser dem ligeledes som sande, og de forsvarer deres erklærede antisemitisme med henvisning til, at Protokollerne jo har godtgjort, hvad jøderne planlægger. Her bringes fra Protokollerne blot indholdsfortegnelse og indledning, så kan man jo selv læse videre, hvis man har den trang …

 

Indholdsfortegnelse

Protokol I: Den grundlæggende doktrin

Protokol II: Økonomiske krige

Protokol III: Eroberingsmetoder

Protokol IV: Materialisme erstatter religion

Protokol V: Despoti og det moderne fremskridt

Protokol VI: Overtagelsesteknikker

Protokol VII: Verdenskrige

Protokol VII: Midlertidigt styre

Protokol XI: Genopdragelse

Protokol X: Forberedelser for magtens overtagelse

Protokol XI: Den totalitære stat

Protokol XII: Kontrol med pressen

Protokol XIII: Afledningsmanøvrer

Protokol XIV: Angreb på religionen

Protokol XV: Nådeløs undertrykkelse

Protokol XVI: Hjernevask

Protokol XVII: Autoritetens misbrug

Protokol XVIII: Fængsling af modstandere

Protokol XIX: Herskere og folk

Protokol XX: Det finansielle program

Protokol XXI: Lån og kreditter

Protokol XXII: Guldets magt

Protokol XXIII: Lydighedens fremmelse

Protokol XXIV: Herskerens kvaliteter

 

Introduktion

Om Protokollerne selv behøves der ikke den store introduktion. Bogen, hvori de indgår, blev offentliggjort af Sergei Nilus i Rusland i 1905. Der befinder sig en kopi af skriftet i British Museum, der bærer modtagelsesdagen 10. august 1906.

 

[…]

 

Jødiske kilder hævder selvfølgelig, at de er et falskneri, idet de antyder, at professor Nilus, der lod dem indgå i sin bog, har samlet dem med sin egen hensigt.

Hr. Henry Ford sagde i et interview i New York World 17. februar 1921 således om troværdigheden af Nilus skrift: »Det eneste udsagn, jeg vil komme med om Protokollerne, er, at de passer sammen med alt, hvad der sker. De er 16 år gamle, og de har beskrevet verdens situationen op til i dag, og de passer på situationen nu«. I sandhed gør det det!

Ordet ’Protokol’ hentyder til et resummé klæbet til indledningen på et dokument.

 

[…]

 

I denne sammenhæng betyder ’Protokol’ referater af Zions Vises ældres møder. Disse protokoller gør rede for indlæg givet til Zions herskeres inderste cirkel. De afslører den Jødiske Nations skjulte handlingspaner gennem tidsaldrene og udgivet af de ældre selv frem til i dag.

 

[…]

 

Jødernes påstand om, at protokollerne er et falskneri, er i sig selv et vidnesbyrd om deres ægthed, for de prøver aldrig at gendrive de fakta, som truslerne i Protokollerne repræsenterer, og i den sammenhæng er korrespondencen mellem profetien og opfyldelsen for overvældende til, at den kan ignorers eller skjules. Det ved jøderne godt, og derfor viger de udenom.

Der er en stærk formodning om, at protokollerne blev udsendt eller genudsendt ved Den Førrste Verdenszionistkongres afholdt i Basel 1897 under forsæde af den moderne zionismes grundlægger, nu afdøde Theodor Herzl. Der blev for nylig offentliggjort et bind af Herzls dagbøger, en oversættelse af nogle passager, der blev offentliggjort i Jewish Chronicle 14. juli 1922. Herzl giver her en fortælling om sit første besøg i England i 1895, og hans samtale med oberst Goldsmid, en jøde der blev opdraget som kristen, en officer i den engelske hær, og i sit hjerte for altid en jødisk nationalist. Goldsmid foreslog Herzl, at den bedste måde at fjerne det eneglske aristokrati på, og dermed ødelægge deres magt til at beskytte det engelske folk mod jødisk dominans, ville være at beskatte jorden uforholdsmæssigt hårdt. Herzl anså det for en fremragende idé, og den kan nu findes i Protokol nr 6! Dette uddrag af Herzls dagbog er et ekstremt vigtigt vidnesbyrd om eksistensen af en jødisk verdenssammensværgelse samt om Protokollernes autencitet, men enhver intelligent læser vil uden besvær være i stand til ud fra sin egen viden, den nyere historie og egen erfaring at bekræfte autenciteten af hver eneste linie.

 

[…]

 

Hvem er de ældre?

Dette er en hemmelighed, som man ikke kender svaret på. De er den skjulte hånd. De er ikke synonyme med det jødiske parlament i England eller selskabet Den Universelle Israelitiske Alliance, som sidder i Paris. Men den nu afdøde Walter Rathenau fra Allgemeiner Electricitaets Gesellschaft har kastet en smule lys over spørgsmålet, og han var uden tvivl af deres navne, idet han efter al sandsynlighed selv var en af hovedmændene. I Wiener Freie Presse skrev han den 24. december 1912: »Tre hundrede mænd, som alle kender hinanden, holder det europæiske kontinents skæbne i deres hænder, og de udvælger deres efterfølgere fra deres omgivelser«.

[…]

Protokol 3 åbner med en henvisning til jødedommens symbolske slange. I epilogen til hans udgivelse i 1905 giver Nilus følgende interessante beretning om dette symbol: »Ifølge oplysninger om den hemmelige jødiske zionisme, var det Salomon og andre jødiske lærde, der allerede i 929 fvt. udtænkte en plan for en teori om, hvordan Zion fredeligt kunne erobre hele universet«.

Efterhånden som tiden skred frem blev denne plan udarbejdet mere detaljeret af mænd, der var initierede. Disse lærde mænd besluttede sig for med fredelige midler at erobre verden til Zion med den symbolske slanges snuhed, hvis hoved repræsenterer dem, der er initierede til den jødiske administrations planer, og slangens krop repræsenterer det jødiske folk – administrationen blev altid holdt hemmelig selv for det jødiske folk. Medens denne slange trængte ind i hjerterne på de nationer, som den mødte, så underminerede og slugte alle statens ikke-jødiske grupper.
Det er forudsagt, at slangen fortsat mangler at fuldende sit arbejde, idet den holder sig til det planlagte, indtil dens hoved vender tilbage til Zion, og dvs. at slangen har omkranset Europa – og indtil den omkranset hele verden. Det vil den kunne lykkes med ved at bestræbe sig på at undertrykke de øvrige lande ved økonomisk erobring.
Slangens hoveds tilbagevenden til Zion kan kun realiseres, når alle Europas suveræne stater er nedkæmpet, dvs. når de ved anvendelsen af økonomiske kriser og ødelæggelser overalt, er blevet bragt til en sådan grad af åndelig demoralisation og moralsk korruption, også ved at jødiske kvinder forklæder sig som franskmænd og iatlienere osv. De er det bedste til at udsprede tøjlesløsheden blandt de ledende mænd, der står i spidsen for nationer.

 

[…]

 

Teksten er oversat fra engelsk af denne bogs forfatter og er fra adressen: http://www.aztlan.net/protocols.htm#top#top

 

Tekst 29 | Oversigten over kildetekster 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk