Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Det brogede Spanien
//
Kildetekst 13

Uddrag af forfatningen

I 1978, blot 3 år efter Francos død, fik Spanien en ny og moderne forfatning, der grundlovssikrede demokratiet og friheden. Teksten er fra forfatningens første afsnit.

Kilde: www.igsap.map.es/cia/dispo/ce_ingles_index..htm Oversat af Jakob Buhl Jensen under revision af Leise Jensen.

 

Sektion 1

1. Spanien er hermed etableret som en social og demokratisk stat, underlagt lovretten, som forfægter frihed, retfærdighed, lighed og politisk pluralisme som de højeste værdier i retssystemet.
2. National suverænitet tilhører det spanske folk, fra hvem al statslig magt udgår.

3. Den spanske stats politiske form er det parlamentariske monarki.


Sektion 2

Forfatningen er baseret på den spanske nations uforgængelige enhed, det fælles og udelelige hjemland for alle spaniere; Den anerkender og garanterer retten til selvstyre for alle nationaliteter og regioner, som det består af, og solidariteten imellem dem.


Sektion 3

1. Castiliansk er det officielle spanske sprog i staten. Alle spaniere har pligt til at kende det og ret til at bruge det.
2. De andre spanske sprog skal også være officielle i de enkelte selvstyresamfund i overensstemmelse med deres statutter.

3. Spaniens rigdom af forskellige sproglige karakteristika er en kulturel arv som skal være specielt respekteret og beskyttet.

Sektion 4

1. Spaniens flag består af tre vandrette stiber: rød, gul og rød, den gule stribe er dobbelt så bred som hver rød stribe.

2. Statutterne kan godkende selvstyresamfundenes flag og emblemer. Disse skal bruges sammen med Spaniens flag på offentlige bygninger og ved officielle ceremonier.

 

Sektion 5

Statens hovedstad er byen Madrid.

Sektion 6

De politiske partier er udtrykket for politisk pluralisme, de medvirker til formning af og udtryk for folkets vilje og er det essentielle middel til politisk deltagelse.

Deres dannelse og aktivitetsudøvelse er fri, såfremt de respekterer forfatningen og loven. Deres interne struktur og virke skal være demokratisk.


Sektion 7

Fagforeninger og arbejdsgiverforeninger bidrager til forsvar og fremmelse af økonomiske og sociale interesser som de repræsenterer. Deres dannelse og aktivitetsudøvelse er fri, såfremt de respekterer forfatningen og loven. Deres interne struktur og virke skal være demokratisk.


Sektion 8

1. Opgaven for de væbnede styrker, indbefattet hæren, flåden og luftværnet, er at garantere Spaniens suverænitet og uafhængighed og at forsvare dets territoriale integritet og den forfatningsmæssige orden.

2. Den grundlæggende struktur af den militære organisation skal styres ved lov i overensstemmelse med principperne i den gældende forfatning.

 
Sektion 9

1. Borgere og de offentlige myndigheder er forpligtet af forfatningen og af alle andre lovmæssige foranstaltninger.

 

[…]

 

Tekst 12 | Oversigten over kildetekster | Tekst 14

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk