Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Tyrkiet 1923-2018
//
Bestil og læs mere om bogen

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Tyrkiet 1923-2018.

BESTIL BOGEN HER!

Bogen er på 143 sider og koster kr. 127,20 ekskl. moms.

Eller køb klasselicens til e-bogen på Lix.com.

Indhold:

Forord  11

1. Fra imperium til republik  13

2. Demokratiets udvikling i skyggen af militærkup  25

3. Et samfund i forandring – mellem landsby- og storbykultur  47

4. Islam og sekularisering  55

5. Alevierne – Tyrkiets største religiøse minoritet  65

6. Kurderne – Tyrkiets største problem  73

7. Tyrkiet og EU  95

8. Tyrkiets rolle i Mellemøsten  105

9. Den syriske borgerkrig  113

10. Omvæltning i tyrkisk politik 2016-2018  121

Hvem er hvem?  127

Kronologisk overblik  131

Hvis du vil læse mere  133

Litteratur anvendt til bogens udarbejdelse  135

Kildetekster  141

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk