Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Terrorisme på tværs
//
Om forfatterne

Om forfatterne: Birthe Hansen og Carsten Jensen

Birthe Hansen er ph.d. og ansat som lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Hun har tidligere været på længerevarende forskningsophold ved the London School of Economics og Kings College, London. Hun har skrevet en lang række bøger og artikler om Mellemøsten, terrorisme, masseødelæggelsesvåben og verdensordenen, og hun kommenterer jævnligt disse emner i radio og tv.

Carsten Jensen er ph.d. i Statskundskab og arbejder med demokratisering, væbnet konflikt og mlitær i Mellemøsten. Han har skrevet flere bøger om mellemøsten, terrorisme og international politik.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk