Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Terrorisme på tværs
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Terrorisme på tværs.

BESTIL BOGEN HER!

Bogen (3. udgave) er på 120 sider og koster kr. 119,20 ekskl. moms. 

Indhold 

Forord  9 

1. Terrorisme på dagsordenen  10

2. Krigen mod terrorisme  17

3. Hvad er terrorisme?  26

4. Fra anarkister til flykaprere  33

5. Statssponsoreret terror  42

6. Den fundamentalistiske bølge  50

7. Nationalistisk terrorisme  57

8. Terrorismens udviklingstendenser  67

9. Forklaringer på terrorisme  83

10. Verdensordenensperspektivet  92

11. Mediernes rolle  101

12. Antiterrorpolitik  108 

Litteratur  117

Oversigt over kildetekster  119

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk