Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Storbritannien - mellem imperialisme og multikultur
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Storbritannien – mellem imperialisme og multikultur.

 

BESTIL BOGEN HER!

 

Bogen er på 86 sider og koster 95,20 kr.  ex moms.

  

Indhold:

 

Forord  7

 

1 – Spitalfields  9

Bangla Town  9
Religioner under samme tag  11
Jack the Ripper og armodens East End  11
Tidslommen i Princelet Street  13
Cool Britannia  13

 

2 – Imperialisme og arbejdsbevægelse 15

Industrialiseringens ofre  15
Annie Besant og tændstikpigernes strejke  16
Fagbevægelsen fødes  18
Arbejdere – Foren jer!  18
Arbejderpartiet dannes  19
Independent Labour Party  20
Det nye århundrede  20
Britisk parlamentarisme  20
Det Britiske Imperium  21
Victorianerne  22
Den hvide mands byrde  23
Kvindefrigørelsen lader vente på sig  23
Udvidelse eller frihandel?  23
Lloyd Georges første velfærdsreformer  25

 

3 – Den store krig  27

For demokratiet  28
Mobil krig  29
To flasker whisky om dagen  30
Total krig  31
Imperiet vokser  32

 

4 – Fred og frihandel 1918-1939  33

Kapitalisme uden tøjler  34
Den første Labourregering  35
Zinoviev-brevet  36
Generalstrejken i 1926  36
Krisen i regionerne  37
Krisen tilspidses  38
Fascismens indtog  38
Appeasement  41

 

5 – Krig og velfærd 1939-1973  42

The Phoney War  42
Den britiske bulldog  44
Battle of Britain  45
Krigen breder sig  46
Magtforskydning  47
Beveridge-rapporten  49
Velfærdsstaten Storbritannien  49
Storbritannien fejres  51
Afkolonisering  51
Swinging London  53
Harmonien brydes  55

 

6 – To nationer 1973-1990  57

“The Troubles”  57
Det europæiske projekt  58
Mismodets vinter  59
Skotland og Wales  61
Jernladyen  61
Falklandsøerne  62
To Nationer  63

 

7 – Labour moderniserer 1990-1997  65

Fire gange Tory  66
Den transatlantiske forbindelse  66
One member, one vote  67
Spindoktorerne  68
Clause IV  69
Hvem holder med Blair?  70

 

8 – Multikulturalisme  72

Skiftende identiteter  72
SS Empire Windrush  73
Det nye London  75
Multikulturalismen og det officielle Storbritannien  76
Institutionaliseret racisme  76

9 – Globaliseringens bærme  78

Flygtningeøkonomi  78
Velfærd for skud  79
Myten om multikulturalismen  79
Dem og os  80

 

10 – Storbritannien – fortid og fremtid

Fra imperium til velfærdstat  81
Fra victorianisme til parlamentarisme  82
Fra herrefolk til multikulturalisme  82
Storbritannien i dag…  83
…og i 2020  83

 

Kildeoversigt  85

 

Læs bogens forord

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk