Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Ret og vrang – om menneskerettighederne
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om bogen Ret og vrang – om menneskerettighederne.

 

BESTIL BOGEN HER!

 

Bogen er på 86 sider koster 89,60 kr. ekskl. moms.

 

Indhold:

  1. Hagekors i æteren  7

  2. Fra postulat til praksis – menneskerettighedernes historie  10

  3. Rettighedernes mange ansigter  26

  4. Ytringfriheden og dens grænser  35

  5. Religion og rettigheder  50

  6. Det ukrænkelige liv? Retten til livet – og retten til at tage det  55

  7. Et politisk våben – menneskerettigheder og international politik  66

  8. I skyggen af 9-11 – om menneskerettighederne efter 11. september  72

  9. FN's verdenserklæring om Menneskerettighederne  79

  10. Internationale Domstole  83

 

Kilder  85

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk