Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Kristen zionisme – mellem religion og politik
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Kristen zionisme – mellem religion og politik.

 

BESTIL BOGEN HER!

 

Bogen er på 144 sider og koster kr. 119,20 ekskl. moms.

 

Indhold:

 

Forord  9

Indledning  11

 

Tilløb til en kristen zionisme  17

Den engelske kristne zionisme ca. 1809-1948  30

Den engelske kristne zionisme ca. 1809-ca. 1890  32

Den engelske kristne zionisme 1890 - 1914  38

Den engelske kristne zionisme 1914 - 1919  40

Den engelske kristne zionisme 1920-1948 (mandatperioden)  43

 

Den amerikanske kristne zionisme 1948 -1967  53

 

Den amerikanske kristne zionismes fire forskellige former  60

#1. Hal Lindsey og den apokalyptiske kristne zionisme  60

#2. ICEJ: Den politiske kristne zionisme  84

#3. Kristne ambassadører  87

#4. JFJ: Den messianske kristne zionisme  93

 

Den amerikanske kristne zionismes politiske resultater  96

Overordnede konklusioner om den kristne zionisme  118

 

Efterskrift: den dispensationelle kristne zionisme i Danmark  119 

Leksikon: personer, begreber, organisationer, links og kort over Israel  121

Litteraturliste  136

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk