Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Jugoslaviens sammenbrud – Balkan-krigene 1991-2001.

 

BESTIL BOGEN HER!

 

Bogen er på 157 sider og koster kr. 143,20 ekskl. moms.

 

Indhold: 

 

1. Jugoslaviens sammenbrud 1991-2001  10

2. Den historiske baggrund frem til 1945  22

3. Det socialistiske Jugoslavien 1945-1991  41

4. Befrielses- og fædrelandskrigene i Slovenien og Kroatien 1991-1995  55

5. Den bosniske tragedie 1992-1995  65

6. De albanske oprør i Kosovo og Makedonien 1998-2001  88

7. Krigsforbrydelser og folkedrab  106

8. Mediekrigen  116

9. Verdenssamfundets og Danmarks rolle under Balkan-krigene  126

10. De nye stater efter krigen  140

 

Nøglepersoner  148

Forkortelser  151

Kildetekster  153 

Litteratur  155

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk