Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Irland – historie og samfund i et århundrede
//
Bestil og læs mere om bogen

Om bogen

Her kan du læse mere om bogen Irland – historie og samfund i et århundrede

Bestil bogen her. | Læs uddrag af bogen her.

Bogen er på 184 sider og koster 135,20 kr. ekskl. moms. 

Indhold:

Forord  9

Irlands geografi og befolkning  11

 

Kapitel 1: Den irske konflikt  13

Det første offer | Den blodige søndag | Hvorfor gik det galt?

Kapitel 2: Det irske spørgsmål  20 

Den religiøse baggrund | Den økonomiske baggrund | Den politiske baggrund

Kapitel 3: Påskeoprøret og den irsk-engelske krig  26

Optakten til Påskeoprøret 1916 | Påskedagene 1916 | Følgerne af Påskeoprøret | Dannelsen af et frit irsk parlament | Den irsk-engelske krig 1919-1922 | Den Irske Fristat oprettes | Splittelsen i den republikanske bevægelse

Kapitel 4: Den irske borgerkrig 1922-1924  38

Delingen af Irland | Uenigheden i den republikanske bevægelse | Borgerkrigen

Kapitel 5: Den Irske Fristat 1924-1949  43

Fristatens økonomiske udvikling | Kvinders stilling i samfundet | Årene efter borgerkrigene | Dannelsen af Fianna Fáil og partiets succes | Forholdet til Storbritannien | Eamon de Valera og grundlovsændringen i 1937 | Irland under og efter 2. Verdenskrig | Republikken Irland dannes i 1949

Kapitel 6: På vej mod velfærdsstaten 1949-1973  50

De første skridt mod velfærd | Fianna Fáil ved magten 1951-1959 | Åbning mod omverdenen | Nye tider – nye problemer

Kapitel 7: Fra keltisk tiger til finanskrise 1973-2017  54

Medlem af EU og kvinder på banen | Oliekrise og skiftende regeringer | Den keltiske tiger | Krisen i Irland 2007-2012 | Lissabon-traktaten og krisehjælp | Økonomien i fremgang til 2016 | Finansloven for 2016

Kapitel 8: Den katolske kirke  68

Tidligste historie | Den katolske kirke i Fristaten | Hvordan ser den almindelige irske katolik ud? | Den katolske kirkes organisation | Kirkens øvrige opgaver | Kirken, pleje og sundhed | Den katolske kirkes moralske nedtur ca. 1980-2016 | Skandalerne

Kapitel 9: Ligestilling?  82

Kvinden: fra mor til udearbejdende | Abort og abortlovgivningen | Skilsmisse | Homoseksuelle og ægteskab

Kapitel 10: Velfærdsstaten  88

Udviklingen siden midten af 1990’erne | Det irske uddannelsessystem | Sociale forhold | Fattigdomstræk | Boligmarkedet | Arbejdsmarkedet og arbejdsløshed | Indvandringen

Kapitel 11: Det politiske system  98

Parlamentet | Forfatningen | Valget i 2011 | Valget i 2016 | De politiske partier – historie, kendetegn og mærkesager

Kapitel 12: Dannelsen af Nordirland 1900-1922  105

Frem mod krigen | 1. Verdenskrig og Ulster | Delingen af Irland | Den irsk-engelske krig i Ulster | Etableringen af den nordirske stat | Nye uroligheder

Kapitel 13: Unionismens storhedstid 1922-1940  113

Etpartistat | Grænsen fastlægges i 1925 | Gerrymandering | Uddannelsesområdet | Den økonomiske krise i Nordirland

Kapitel 14: Fra krig til velfærdsreform 1940-1966  120

Nordirland under 2. Verdenskrig | Velfærdsmodellen indføres efter 1945 | Tættere tilknytning til Storbritannien | De gyldne år | Integration | O’Neill og fortsat optimisme | Nordirlands økonomi i 1960’erne

Kapitel 15: Indledningen på The Troubles  130

Jubilæer og demonstrationer | Borgerrettighedsbevægelsen | De første demonstrationer i 1968 | Reformprogrammet og O’Neills afgang | The Battle of Bogside 1969 | Den britiske hærs ankomst | IRA’s genfødsel | Unionisterne i vildrede

Kapitel 16: The Troubles 1970-1998  142

Bloody Sunday | IRA’s storhedstid | Sunningdale-aftalen | Sultestrejkerne 1980-1981 | Thatchers politik og en ny aftale

Kapitel 17: Den irsk-engelske aftale 1985  148

Det republikanske projekt | Vejen mod en våbenhvile | Ny fredsproces med Tony Blair

Kapitel 18: Fred i Nordirland? 1988-2017  153

En fredsaftale mellem parterne i den nordirske konflikt | Ville freden holde? | Valg til parlamentet i 1998 | Fortsat sekterisk vold – eller fred? | De overordnede problemer i Påskeaftalen | De politiske fanger | Politireformen | Våbenspørgsmålet | St. Andrews-aftalen | Valg til parlamentet 2011, 2016 og 2017 | Brexit og Irland | Den økonomiske udvikling | Fremtiden

Kapitel 19: Religion og tilhørsforhold i Nordirland  165

De protestantiske retninger | Religionens rolle i Nordirland

 

Hvem er hvem?  168

Hvad er hvad?  173

Litteratur om Irland og Nordirland  178

Kildetekster  180

Illustrationskreditering  183

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk