Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Holocaust
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Holocaust.

 

BESTIL BOGEN HER!

 

Bogen er på 142 sider og koster kr. 135,20 ekskl. moms.

 

Indhold:

 

Forord  7

Indledning  9

 

1. Hvad betyder Holocaust?  11 

2. Nazismens raceideologi  13

3. Nazistpartiet – fra lokal kuriositet til europæisk magtfaktor  19

4. Antijødisk lovgivning i 1930'erne  28

5. Racepolitikken over for ikke-jødiske grupper  38

6. Eutanasi  43

7. SS – den ideologiske elite  49

8. Koncentrationslejre  53

9. Angrebet på Polen – racepolitikken forceres  65

10. Ghettoer  70

11. Deportationer  78

12. Indsatsgrupperne  88

13. Udryddelseslejrene  96

14. Gerningsmænd  113

15. De danske jøders skæbne  122

16. Hvem havde kendskab til Holocaust?  129

17. Holocaustbenægtelse  132

 

Hvis du vil læse mere  137

Kildetekster  139

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk