Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Hellig krig i Mellemøsten
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Hellig krig i Mellemøsten.

 

BESTIL BOGEN HER!

 

Bogen er på 168 sider og koster kr. 135,20 ekskl. moms.

  

Indhold:

 

Kong Abdullah II af Jordan om Mellemøstkonflikten 9

 

Indledning  11

 

Egypten – islams indflydelse fra 1850 til i dag  13

Iran  50

Libanon  63

Jødedommen i Israel  80

PLO og Hamas i Israel  114

Mellemøstkonfliktens løsning er henlagt til Himlen  135

 

Bilag (årstalsliste, Israels præsidenter og premierministre, kort over Mellemøsten, ordforklaringer, liste over organisationer og personer)  143

Kildetekster  167 

Litteratur  169

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk