Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Forår i Prag
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Forår i Prag.

 

BESTIL BOGEN HER!

 

Bogen er på 104 sider og koster 95,20 kr. ex moms.

 

Indhold:

 

Forord  7

 

Kap. 1. Foråret i Prag  9

Kap. 2. En stat bliver til  18

Kap. 3. Tjekkoslovakiet i mellemkrigstiden  23

Kap. 4. Mellem demokrati og diktatur  39

Kap. 5. Tjekkoslovakiet som folkedemokrati  46

Kap. 6. Reformvinde udefra  61

Kap. 7. Fra fløjlsrevolution til deling  69

Kap. 8. Den tjekkiske republik  79

Kap. 9. Den slovakiske republik  89

Kap. 10. Tjekkiet og Slovakiet mellem øst og vest

 

Litteratur 101

Oversigt over kilder 104

 

Læs bogens forord

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk