Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Fascismens Italien
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Fascismens Italien.

 

BESTIL BOGEN HER!

 

Bogen er på 110 sider og koster kr. 111,20 ekskl. moms.

 

Indhold: 

 

Indledning  8

 

Kap 1. Et land med to ansigter  10

Kap 2.  Italien før fascismen  13

Kap 3.  Fascismens fødsel og magtovertagelsen  20

Kap 4. Fascismen som diktatur  28

Kap 5. 'Det tredje Rom' – kampen for et nyt romerrige  42

Kap 6. Italien i krig – igen!  52

Kap 7. Sammenbrud  59

Kap 8. Fascismens  væsen  72

Kap 9. Fascisme i Italien efter 1945  81

Kap 10. Debatten om fascismen  91

 

Kronologisk oversigt  96

Hvem er hvem?  102

Litteratur  108

Kilder  109 

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk