Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Det moderne Grønland - fra koloni til selvstyre
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Det moderne Grønland – fra koloni til selvstyre.

 

BESTIL BOGEN HER! 

 

Bogen er på 108 sider og koster kr. 103,20 ekskl. moms.

 

Indhold

 

Forord 7

 

1. Den store ø langt mod nord – Grønlands historie frem til ca. 1850  8 

2. Fra fangere til fiskere – koloniens udvikling frem til 1940  16

3. Grønland under 2. Verdenskrig  26

4. Nye tider – nye ideer  34

5. Fremgang og ulykke  43

6. Fra dansk landsdel til et Grønland med hjemmestyre  53

7. På egne ben – hjemmestyret  67

8. Tid til at se indad  76

9. På vej mod selvstyre  87

10. Grønlands fremtid  96

 

Hvis du vil læse mere  103

Kildetekster  105

Serien his2rie  107

 

To top

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk