Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Det brogede Spanien
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse om indholdet i Det brogede Spanien.

 

BESTIL BOGEN HER! 

 

Bogen er på 108 sider og koster 103,20 kr. ekskl. moms.

 

Indhold

 

Forord  9

 

Kap 1. Det brogede Spanien 12

Kap 2. Franco-dikataturets grundlæggelse og overlevelse 1939-1959  20

Kap 3. Spanien i 1960'erne  31

Kap 4. Diktaturets lange farvel 1969-1975  41

Kap 5. Fra diktatur til demokrati 1975-1978  48

Kap 6. Uro og kupforsøg 1979-1981  58

Kap 7. Socialisternes Spanien  1982-1996  64

Kap 8. Opsving og terror 1996-2008  74

Kap 9. Spanien i krise 2008-  83

Kap 10. Kampen om den nationale identitet  91

Kap 11. Kampen om historien  101

 

Kronologi  106 

Liste over forkortelser  107

Litteratur  108 

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk