Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i Den Spanske Borgerkrig – mellem stormagtspolitik og idealisme.

 

BESTIL BOGEN HER! 

 

Bogen er på 187 sider, illustreret i s/h og med 16 farverplancher og koster 158,40 kr. ex moms.

 

Indhold

 

Forord  7

 

Kap. 1: Den historiske baggrund  11

Kap. 2: Et delt samfund  22

Kap. 3: Den 2. republik 1931-1936  38

Kap. 4: Borgerkrigen bryder ud i juni 1936  58

Kap. 5: Internationale reaktioner  81

Kap. 6: Borgerkrigens forløb  104

Kap. 7: Den nationalistiske side  121

Kap. 8: Republikken 1936-1939  135

Kap. 9: Borgerkrigens sidste år  159

 

Årstal  169

Hvem er hvem?  173

Partier/bevægelser/institutioner mv.  179

Litteratur  182

Oversigt over kilder  184

 

Læs bogens forord

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk