Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Den skrøbelige fred
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Den skrøbelige fred. Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag.

 

BESTIL BOGEN HER! 

 

Bogen er på 129 sider og koster kr. 119,20 ekskl. moms.

 

Indhold:

 

Indledning  11

 

 1. Fredssagen – baggrund og udvikling  13
 2. Folkeforbund og en ikke særlig fredsvenlig omverden  19
 3. I krigens og voldens skygge – retsopgør, genopbygning og krigsfangebeskyttelse  31
 4. Sikring af freden i nyeste tid: FN's oprettelse og militæralliancerne  39
 5. Folkeretten: Staternes 'færdselsregler'  47
 6. Da menneskerettighederne blev internationale  53
 7. Den nationale selvbestemmelse: frihed til kolonierne, selvstyre til mindretallene  61
 8. Målrettede fredsbestræbelser: FN's fredsstyrker  67
 9. Nationernes krige og borgerkrige i FN's levetid  73
 10. De inernationale domstole  83
 11. Fred gennem velfærd  91
 12. Mildere straffeforanstaltninger – sanktioner  97
 13. Mennesker i særlig nød: flygtninge og statsløse  101
 14. Den kolde krigs terrorbalance og eftertidens terror  107
 15. Kan man forebygge krig?  113  

 

Ordliste  119

Hvis du vil læse mere ...  122

Anvendt litteratur  123

Kildetekster  125

 

Hvert kapitel er efterfulgt af en række arbejdsspørgsmål. 

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk