Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Den Russiske Revolution
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Den Russiske Revolution.

 

Bogen er på 136 sider og koster kr. 119,20 ekskl. moms.

 

BESTIL BOGEN HER! 

 

Indhold:

 

Forord  11

 

1. Zarens Rusland  13

 • De russiske bønder
 • Arbejderne
 • Intelligentsiaen

 

2. Optakt til revolution  23

 • Reformer
 • Zardømmet reagerer
 • Marx kommer til Rusland
 • En revolutionær bevægelse skabes
 • 1905-opstanden og den første Duma
 • Stolypin-reformerne
 • Rusland går i krig
 • Et sidste søm i ligkisten: Rasputin

 

3. Februarrevolutionen  49

 • Nikolaj abdicerer
 • Den dobbelt magt etableres

 

4. Den dobbelt magt  58

 • Aprilkrisen
 • Lenin vender hjem
 • Sommeroffensiven
 • Juliopstanden
 • Kornilov-kuppet

 

5. Oktoberrevolutionen  72

 • Bolsjevikkerne skrider til handling
 • Bolsjevikkerne overtager Petrograd-sovjetten
 • Etpartiregeringen
 • Kerenskijs comeback
 • Valg til den grundlovgivende forsamling

 

6. Borgerkrigen  84

 • De røde, de hvide ... og de grønne
 • Freden i Brest-Litovsk
 • Krig på mange fronter
 • Krigskommunisme
 • Rød og hvid terror
 • Den sidste modstand

 

7. Eftertiden  108

 • Stalins diktatur
 • Khrusjtjovs tøbrud
 • Stagnation under Brezjnev
 • Gorbatjovs reformer

 

8. Historiske tolkninger af revolutionens årsager  120

 • De russiske arbejdere
 • Juliopstanden
 • Oktoberrevolutionen
 • Revolutionen som politisk kampplads  

 

Personregister  125

Hvis du vil læse mere ...  133

Kildetekster  134

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk