Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
De muslimske broderskaber
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen De muslimske broderskaber – brandslukkere eller brandstiftere?

Bogen er på 146 sider og koster kr. 135,20 ekskl. moms. 

BESTIL BOGEN HER!

 

Indhold:

DEL 1: Det Muslimske Broderskab i Egypten  13

1. Det Muslimske Broderskaber fra 1928 til 1954  15

2. Sayid Qubt og jihadismens politiske manifest  32

3. Det Muslimske Broderskab fra 1970 til i dag  38

 

DEL 2:  Det Muslimske Broderskab i Jordan, Syrien og Palæstina  53

4. Det Muslimske Broderskab i Jordan  55

5. Det Muslimske Broderskab i Syrien  58

6. Det Muslimske Broderskab i Palæstina 63

 

DEL 3: Det Muslimske Broderskab i Vesten  71

7. De Nye Europæiske Brødre (DNEB)  73

8. Yussuf Qaradawi som den globale mufti  88

 

DEL 4: Broderskaber i enkelte vestlige lande 105

9. Det Muslimske Broderskab i England  107

10. Det Muslimske Broderskab i Frankrig  112

11. Det Muslimske Broderskab i Tyskland  115

12. Det Muslimske Broderskab i USA  117

13. Det Muslimske Broderskab i Danmark  121

 

DEL 5: Broderskabernes internationale dimension  125

14. Broderskabet internationalt  127

 

DEL 6: Afsluttende udblik og vurdering af de muslimske broderskaber  131

Udblik: Hvorfor er det gået galt?  133

Er de globale broderskabere brandslukkere eller brandstiftere?  134

 

Arabiske ord og begreber  136

Kronologi  141

Kildetekster  144

Litteraturliste  146

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk