Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
DDR 1949 - 1989 - den virkeliggjorte socialisme?
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen DDR 1949-1989 – den virkeliggjorte socialisme?

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE

Bogen er på 101 sider og koster 103,20 kr. ex moms. 

Indhold 

Forord  7 

Kap. 1 Tiden efter verdenskrigen, 1945-1949  11

Demokrati på sovjetisk  13

SED’s grundlæggelse   14

Opgøret med fortiden  16

Den todelte verden  16

Tysklands skæbne  17

Politiske stramninger  19

SED’s fornyelse i 1948  19

Socialisme  20

Den østtyske planøkonomi  21

Genforening eller separation  22

Kildetekster  24 

Kap. 2 Arbejder- og bondestaten, 1949-1961  25

Stalin-noten, 1952  27

Klassekampen i DDR  28

17. juni 1953   29

Efter Stalins død  31

Det politiske tøbrud i 1956  32

Kulturpolitikken  33

Subbotnik  34

Fremskridtet i DDR  34

Unge i DDR  35

Muren  37

Kildetekster  39 

Kap. 3 I Murens skygge, 1961-1971  41

»Den antifascistiske beskyttelsesvold«  43

Ny afspænding  45

Tilbageslaget i 1965  45

Håbets filosof  46

Normaliseringen  48

21. august 1968  48

Kildetekster  49 

Kap. 4 Honeckers omsorgsdiktatur, DDR i 1970’erne  51

Honeckers årti  52

Den tyske udenrigspolitik  55

DDR og OL  56

Den kulturelle undertrykkelse  58

Terroristernes fristed  59

Kildetekster  60 

Kap. 5 På vej mod afgrunden, DDR i 1980’erne  61

Den økonomiske krise  61

Den ustabile stabilitet  63

Den Anden Kolde Krig  64

Dødsstraffen i DDR  64

Glasnost og perestrojka  65

Modstandens organisering  66

Døden ved Muren  68

Et hul i jerntæppet  69

På vej mod afslutningen  69

DDR’s sammenbrud  71

Årsagerne til Murens fald  72

Kildetekster  74 

Kap. 6 Den tyske enhed, Tyskland i 1990’erne  76

Genforeningen i internationalt lys  77

Det første frie valg  78

Stormagterne og genforeningen  79

Genforeningen  80

Rosenholz-arkivet  80

DDR efter Murens fald  82

Kildetekster  85

 

Hvad er hvad?  86

Hvem er hvem?  91

Lederne i DDR  95

Det politiske system i DDR  96

Stikord  97

Oversigt over kildetekster  100

 

Læs bogens forord

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk