Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Danmark under den kolde krig
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i Danmark under den kolde krig – småstat mellem supermagter.

Bogen er på 176 sider og koster kr. 151,20 ekskl. moms.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE

Indhold:

Forord    7

Kap. 1: 1945-1949: Modsætningerne opstår  9

Kap. 2: 1945-1949: Danmark fra neutralitet til NATO-medlemskab  24

Kap. 3: 1949-1960: Den første Kolde Krig  35

Kap. 4: Dansk sikkerhedspolitik 1949-60: Den forbeholdne allierede  48

Kap. 5: 1960-1973: Fleksibel gengældelse, Cuba-krisen og Vietnam-krig  60

Kap. 6: Danmark 1960-1973: Brobygning og alliancepolitik  75

Kap. 7: Fra nedrustning til oprustning 1973-1979  90

Kap. 8: Danmark i kriseårene 1973-1979  101

Kap. 9: 1979-1989: De store omvæltninger  112

Kap. 10: Danmark 1979-1989: Fodnoter og sikkerhedspolitik  127

Kap. 11: 1989-2001: Den nye verdensorden  139

Kap. 12: Danmark 1989-2001: Fra fodnoter til aktiv internationalisme  154

Forkortelsesliste  166

Litteratur   169

Oversigt over kildetekster  172

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk