Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Chile – kampen for demokrati
//
Bestil og læs mere om bogen

Bogens indhold

Her kan du læse lidt om indholdet i bogen Chile – kampen for demokrati.

Indhold:

Forord  7

Kapitel 1. 11. september 1973: Militærkuppet  9

Kapitel 2. Chiles geografi og befolkning  14

Kapitel 3. Chile som spansk koloni, 1540-1810  18

Kapitel 4. Chiles uafhængighed og Stillehavskrigen, 1810-1885  24

Kapitel 5. Det liberale demokratis krise, 1920-1938  45

Kapitel 6. Den radikale periode, 1938-1964  55

Kapitel 7. Chiles økonomi, 1930-1960  62

Kapitel 8. Freis periode: »Revolution i frihed«, 1964-1970  73

Kapitel 9. Unidad Popular – Chiles vej mod socialisme, 1970-1973  83

Kapitel 10. Magt og undertrykkelse – det fascistiske diktatur, 1973-1989  96

Kapitel 11. Den økonomiske udvikling – det fascistiske diktatur, 1973-1989  108

Kapitel 12. Overgangen til demokrati og folkeafstemningen, 1989-1990  119

Kapitel 13. Chile på vej ind i det 21. århundrede, 1990-2010  126

Litteraturliste  137

Kildetekster  139

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk