Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Kvinder i arbejde

Øget beskæftigelse af kvinder under Første Verdenskrig

I anden halvdel af 1915 blev arbejdsløse kvinder hurtigt optaget i våbenindustrien, og i januar 1916, var antallet af kvinder i fuld beskæftigelse øget med en kvart million. Herunder var godt halvdelen ansat i den metallurgiske og kemiske industri. Herefter steg tallet for kvinder i beskæftigelse stødt indtil juli 1918, da det totale antal kvinder i beskæftigelse ifølge tal fra Handelsministeriet var nået 22,5%, eller fra lige under 6 millioner til 7,3 millioner, som det fremgår af tabellen herunder.

 

Kilde: National Archive

 

Antal kvinder i arbejde Juli 1914        Juli 1918        

Difference

Selvstændigt eller som arbejdsgivere

430.000

470.000

+ 40.000

Industri

2.178.600

2.970.600

+ 792.000

Hushjælp

1.658.000

1.258.000

- 400.000

Handel

505.500

934.500

+ 429.000

Statsansatte, herunder uddannelsessektor

262.200

460.200

+ 198.000

Landbrug

190.000

228.000

+ 38.000

Hoteller, værtshuse, teatre, etc

181.000

220.000

+ 39.000

Transport

18.200

117.200

+ 99.000

Andre erhverv

542.500

652.500

+ 110.000

Samlet antal i beskæftigelse

5.966.000

7.311.000

+ 1,345.000

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk