Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Cecil Rhodes

Cecil Rhodes (1853-1902), forfatter til teksten nedenfor, drog som ung mand til Sydafrika, hvor han blandt andet fungerede som premierminister for Cape Kolonien. Rhodes etablerede Det Britiske Sydafrika Kompagni og dannede Rhodesia, der i dag kendes som Zambia og Zimbabwe. 

 

Jeg påstår, at vi er det bedste folk i verden, og at jo større en del af verden, vi behersker og bebor, jo bedre er det for menneskeheden. Det betyder helt enkelt ophør af alle krige, hvis størstedelen af verden kommer under vort herredømme. Målet er at udbrede det engelske herredømme, så at hele den civiliserede verden kommer under engelsk herredømme og at genvinde De forenede stater, så at den engelske race kan gøres til herskere i ét stort verdensrige.

Da Gud åbenbart har skabt den engelske race som sit udvalgte redskab, gennem hvilken Han ville skabe et samfund, som er grundet på ret, frihed og fred, har Han sik-kert også ønsket, at jeg skal gøre, hvad jeg kan, for at give vort folk så meget magt som muligt. Derfor, hvis der findes en gud, så tror jeg, at det, som Han kræver af mig, er, at jeg gør, hvad jeg kan for at udbrede den britiske indflydelse i Afrika og fremme de engelsksprogede folks enhed og magt.

 

Tekst 2 | Oversigten over kildetekster | Tekst 4

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk