Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Racisme i tal

Nøgletal for etniske minoriteters vilkår i Storbritannien og UK.

 

Kilde: Indsamlet af dagbladet The Guardian fra: Office for National Statistics; Labour Force Survey (1997-1998); HESA; Ministry of Defence; Institute for Social and Economic Research (Essex University); Office of National Statistics; Law Society; Children’s Society; Statewatch; Ofsted.

 

 • Etniske minoriteter udgør ca. 5,6% af UK’s befolkning
 • Af det samlede antal arbejdsløse udgør hvide 6%, Indere 8%, sorte 19%, bangladeshere og pakistanere 21%.
 • Kun 52 af 3.000 embedsmænd i ledende stillinger er fra etniske minoritetsgrupper.
 • 23% af medicinstuderende er fra etniske minoritetsgrupper
 • Etniske minoriteter udgør 1% af militæret.
 • Sammenlignet med hvide akade-mikere, er der 7 gange større risiko for, at en akademiker af afrikansk baggrund, er arbejdsløs.
 • Pakistanere og bangladeshere tjener i gennemsnit halvdelen af, hvad deres hvide kolleger tjener i samme stilling.
 • 47% af Storbritanniens etniske minoriteter bor i London.
 • Der er ingen sorte landsrets-dommere.
 • Over 40% af unge 16-17-årige fra etniske minoritetsgrupper er arbejdsløse. For unge hvide i samme aldersgruppe er tallet 18%.
 • Sammenlignet med hvide, er der er otte gange større sandsynlighed for, at unge sorte bliver stoppet og undersøgt af politiet. Og der er fire gange større sandsynlighed for, at de bliver arresteret.
 • Sammenlignet med hvide skole-elever, er der seks gange større sandsynlighed for, at sorte skole-elever

 

Tekst 21 | Oversigten over kildetekster | Tekst 23

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk