Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Nøgletal

 

Nøgletal

  Tower Hamlets     United Kingdom  

Modtagere af bistandshjælp og/eller andre

løntilskud (1988)

42,8%

18,7%

Dødelighed for indbyggere under 75 år pr. 100.000   

indbyggere målt over to år (1995/1996)

 

197,6

 

144,2

Arbejdsløshed (2000)

12,1%

3,6%

Modtagere af gratis skolemåltider

62%

18%

Modtagere af boligtilskud

45%

19%

 

 

Befolkningssammensætning i Tower Hamlets (og Spitalfields) i 2001

Hvide

58%

Asiater (andre)

1,3%

Bangladeshere

28,6%

Sorte (Caribien)

3,5%

Sorte (Afrika)

3,2%

Sorte (andre)

1,8%

Kinesere

1,1%

Indere

1,2%

Pakistanere

1,2%

Andre

2,2%

 

Kilde: Tower Hamlets Kommune


Tekst 1 | Oversigten over kildetekster | Tekst 3

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk