Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Clause IV – Før og efter

Det var en stærkt symbolsk handling, da Tony Blair i 1994 omformulerede Klausul 4 i arbejderpartiets politiske manifest. For selvom det kun var de færreste, der kunne huske, hvad der stod, så var Klausul 4 måske den mest grundlæggende formulering af arbejderpartiets målsætning om lige fordeling af vilkår og af samfundets goder.

 

Kilde: Oversættelse:Benjamin Holst. Uddrag af: Labour Partiets Manifest.

 

Før:

For at sikre arbejderne den fulde frugt af deres arbejde og den mest lige fordeling deraf, som er muliggjort på grundlag af fælles ejerskab af produktionsmidlerne, distribution, og fordeling, og det mest hensigtsmæssige system for offentlig administration og forvaltning af ydelser og service.

 

Efter:

Til disse mål, arbejder vi for:

 

…en dynamisk økonomi, der bidrager til det offentliges interesse, i hvilken markedskræfterne og konkurrencens drivkraft er forenet med partnerskab og samarbejde for at skabe den velstand en nation har behov for, samt mulighed for alle at arbejde og at opleve fremgang, og med en blomstrende offentlig sektor og  serviceydelser, hvor de foretagender, der er grundlæggende for det fælles gode, enten ejes af folket eller står til dets regnskab….

 

Tekst 17 | Oversigten over kildetekster | Tekst 19

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk