Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Forandringens vinde

Uddrag af tale holdt af MacMillan ved et besøg i Cape Town, Sydafrika, 3. februar 1960. 

 

Kilde: http://Wikisource.org

 

Nye staters opståen har været et konstant eksisterende faktum i Europas politiske liv lige siden Romerrigets fald. Disse nye stater er opstået igennem århundrede og i forskellige former, og med forskellige regeringer, men alle har de været inspirerede af en dybtfølt nationalisme, som er groet i takt med nationernes egen vækst.

I det tyvende århundrede, og specielt siden krigens slutning, er de processer, der gav plads til Europas nationer, blevet gen-taget over hele verden. Vi har set den nationale bevidsthed springe frem hos folkeslag, der i århundrede har levet under andres åg. For femten år siden spredte denne udvikling sig gennem Asien. Dér krævede mange lande med forskellige racer og civilisationer uafhængighed og national identitet. I dag sker det samme i Afrika, og det mest iøjnefaldende af alle de indtryk, jeg har dannet mig, er af den afrikanske nationale bevidstheds styrke. Den kommer til udtryk på forskellige måder på forskellige steder, men det sker overalt. Forandringens vinde blæser over dette kontinent, og, hvad enten vi vil det eller ej, så er denne nationale bevidstheds vækst et politisk faktum. Vi bør alle accep-tere det som et faktum, og vores nationale politik bør tage det i betragtning.

 

[…]

 

Som jeg ser det, er det største spørgsmål i denne den anden halvdel af det tyvende år-hundrede, hvorvidt de mennesker i Asien og Afrika, der endnu ikke har bestemt sig, vil alliere sig med Øst eller Vest. Vil de lade sig inddrage i den kommunistiske lejr? Eller vil de store eksperimenter i selvstyre, der i øjeblikket finder sted i Asien og Afrika – specielt i Commonwealth - bære så megen frugt, at de på bundlinien vil udmunde i frihed, orden og retfærdighed?

Kampen foregår i fællesskab, og det er en kamp om menneskesind. Prøvelsen er af langt mere end af vores militære styrke eller af vore diplomatiske og administrative færdigheder. Det er en prøvelse af vores livsbetingelser. De nationer, der endnu ikke har bestemt sig, bør betragte nøje før de vælger side. 

 

Tekst 12 | Oversigten over kildetekster | Tekst 14

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk