Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Zinoviev-brevet

Da den britiske efterretningstjeneste i efteråret 1924 opsnappede et brev fra Kominterns leder Gregory Zinoviev, der opfordrede Britiske arbejder til at gribe til våben, havde man i borgerlige kredse længe næret en vis frygt for at den britiske arbejderbevægelse skulle lade sig inspirere af Sovjet.
Zinoviev-brevet var et stykke politisk sprængstof, som dukkede op på et for de konservative yderst belejligt tidspunkt. På venstrefløjen nægtede man dengang al kendskab til brevet, mens historikere har lige siden diskuteret dets ægthed. Om brevet er 'fabrikeret' eller ej, er stadig ikke afklaret, men det må formodes at have haft en væsentlig indflydelse på de konservatives valgsejr i november 1924 

Kilde: Foreign & Common Wealth Office, UK.

 

Yderst Hemmeligt

 

Til Centralkommiteen,

Det britiske Kommunistparti

 

Executivkommitteen

 

Den tredje Kommunistiske Internationale Præsidium

 

Sept. 15, 1924, Moskva

 

Kære Kammerater:

Nu nærmer tiden sig for at Englands par-lament skal overveje den traktat, som Stor-britannien og USSR har forfattet med rati-ficering for øje. Den voldsomme kampagne, som det britiske bourgeoisi har rettet mod dette spørgsmål, viser, at majoriteten, sammen med reaktionære kredse, er modstandere af en sådan traktat og ønsker at kuldkaste en aftale, der har til formål at styrke båndene mellem de to landes proletariater og derved oprette normale forhold mellem England og USSR.

 

[…]

 

Iværksæt en kampagne til afsløring af MacDonalds udenrigspolitik.

 

[…]

 

Den tredje Internationales Eksekutiv Komite vil med glæde forsyne Dem med et bredt materiale om den Britiske Imperialismes aktiviteter i Mellem- og Fjernøsten.

 

[…]

 

Forud for væbnet krigsførelse bør man bekæmpe den inklination for evolutions-tanken og en fredelig udryddelse af kapi-talismen, som majoriteten af de britiske arbejdere føler. Kun da vil man kunne for-vente en væbnet opstands fuldstændige succes.

 

[…]

 

Det ville være at foretrække, at have celler i alle troppeenheder, især hos dem, der be-finder sig i landets større centre, samt i våbenfabrikker og militære lagre.

 

[…]

 

Skulle en krig finde bryde ud, ville det være muligt at lamme alle bourgeoisiets militære forberedelser og vende en imperialistisk krig til en krig mellem klasser

Jeg ønsker jer succes, både i organiseringen og i jeres kamp.

 

Med kommunistisk hilsen,

Præsident for Præsidiet

af Den tredje Internationales Eksekutiv Komite

 

Zinoviev

Medlem af præsidiet

 

McManus

Sekretær Kuusinen

 

Tekst 10 | Oversigten over kildetekster | Tekst 12

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk