Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Den polske nationalhymne

Skrevet i Italien i 1797, to år efter Polens deling af Józef Wybicki. Sangen er skrevet for at styrke de polske troppers moral, som kæmpede under General Jan Henryk Dąbrowski. Han var general i den franske revolutionære hær under Napoleon Bonaparte. Polakkerne mente dengang, at Napoleon kæmpede for Polens sag.

Oversat fra polsk af Jens Jørgen Nielsen.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

 

Endnu er Polen ikke gået under,
Så længe vi er i live.
Hvad fremmed magt har taget,
Tager vi tilbage med sværd.

March, march, Dabrowski,
Fra Italien til Polen.
Under din kommando
Forener vi os med nationen.

 
Over Weichsel og over Warta
Vil vi være polakker.
Bonaparte gav os eksemplet,
på at opnå sejr

 

March, march, Dabrowski,
Fra Italien til Polen.
Under din kommando
Forener vi os med nationen.

 

Sådan som Czarniecki vandt Poznan

I kamp med svenskerne

For at befri fædrelandet fra lænker

Vender vi hjem til søs.

 

March, march, Dabrowski,
Fra Italien til Polen.
Under din kommando
Forener vi os med nationen.

 

Faderen i tårer

siger til sin Basia

Hør bare, det lader til,

At vort folk slår på trommen.

 

March, march, Dabrowski,
Fra Italien til Polen.
Under din kommando
Forener vi os med nationen.

 

Oversigten over kildetekster | Tekst 2

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk