Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Det jødiske folks historie er et tegn

Hal Lindsey er overbevist om, at Mellemøstens begivenheder, hvor det jødiske folk i 1948 og 1967 grundlagde den jødiske stat, efter at folket i flere årtier havde foretaget store aliyaher, er et tegn på, at Biblens profetier nu opfyldes. Jesu genkomst og Harmagedon er rykket nær.

Teksten er et uddrag fra Hal Lindsey: The Late Great Planet Earth, side 45.

 

Nationen Israel kan ikke ignoreres; vi ser jøderne som historiens mirakel. Selv den distancerede iagttager må overraskes over, hvordan Abrahams, Isaks og Jakobs efterkommere har overlevet som en velafgrænset race mod de sværest tænkelige odds. Hvilket andet folk kan spore deres kontinuerte enhed næsten 4000 år tilbage?

*To gange er jøderne blevet ødelagt som nation og blevet slæbt bort som slaver under umenneskelige betingelser; to gange er det jødiske folk vendt tilbage til deres gamle hjemland og har reetableret sig som nation1.

Hvilket andet folk har bevaret en distinkt og særlig national identitet på trods af, at de gennem i alt 2.600 år er blevet spredt for alle vinde – udspredelsens år i diasporaen  som det hedder? Gennem alle disse år har disse mænd og kvinder uden et land været udsat for de mest vanvittige og uretfærdige forfølgelser som nogensinde er overgået nogen gruppe af mennesker eller nationaliteter.

Den jødiske overlevelse er et fænomen. Imidlertid er den jødiske historie med alle dens tragedier og triumfer blevet præcist forudsagt.

 

[1] Lindsey henviser til, at babylonerne i 587 fvt. erobrede og ødelagde Israel og sendte det jødiske folk i eksil, hvorfra de vendte hjem i 539 fvt. Anden gang var da romerne i 70 evt. erobrede og ødelagde Israel og sendte det jødiske folk i eksil, hvorfra de altså er vendt hjem i 1948 og 1967.

 

Tekst 2 | Oversigten over kildetekster | Tekst 4

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk