Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Jerry Falwell hævder, at Antikrist vil være jøde

Falwell udtrykker i denne tekst den ambivalens, som hovedparten af de protestantiske fundamen-
talister som zionistiske kristne føler i forhold til Israel og jødedommen.

Tekstet er fra Falwells egen hjemmeside: http://falwell.com/?a=news&news=prsanti.

 

Da jeg sidste uge holdt min prædiken om Jesu genkomst ved en præstekonference i Kingsport i Tennessee, udtrykte jeg bibelsk baserede sandheder, som jeg har troet på og forkyndt nationalt igennem mere end 40 år. I tilføjelse til min påstand om, at jeg personligt tror, at Kristi genkomst snart vil ske, erklærede jeg, at Antikrist meget vel kan være i live på jorden i dag.

Mange evangelister inklusive Billy Graham og millioner af andre tror på Jesu nært forestående premillenaristiske, før-prøvelserne genkomst.

Da Jesus kom til jorden første gang for 2000 år siden som en jødisk mand, er der mange evangelister, der mener, at Antikrist ligeledes med logisk nødvendighed må være en jødisk mand. Denne opfattelse er 2000 år gammel og har ikke rødder i nogen antisemitisk indstilling. Den er simpelthen en historisk og profetisk begrundet ortodoks kristen doktrin, som mange teologer, kristne og ikke-kristne har forstået den gennem to årtusinder.
Indledningsvis skal man notere sig, at der eksisterer uenighed mellem evangeliske kristne i spørgsmålet om Antikrists identitet. Der er principielt tre forskellige synspunkter:

  1. Antikrist er ikke en person, men et ondt system.
  2. Antikrist er en virkelig person, og han vil være en hedning.
  3. Antikrist er en virkelig person, og han vil være jøde.

 

Ingen kan naturligvis påberåbe sig det dogmatisk korrekte svar på dette spørgsmål, men personligt føler jeg (og har i al offentlighed erklæret), at det tredje synspunkt er bibelsk bedre underbygget end de to øvrige. Der er (mindst) tre skriftsteder, der har overbevist mig om, at Antikrist vil være jødisk:

Ezekiel 21.301: Men du, Israels fyrste, du vanhellige og ugudelige, din dag kommer, og du får din endelige straf.

Daniel 11.372: Sine fædres guder giver han [den falske Messias] ikke agt på, ej heller kvindernes yndlingsgud eller nogen gud overhovedet; men han gør sig stor overfor dem.

Johannesevangeliet 5.43: Jeg er kommet i min faders navn, og I tager ikke imod mig; hvis en anden kommer i sit eget navn, skal I nok tage imod ham.

 

Kirkefædrene troede generelt på en personlig Antikrist. Faktisk hævdede en af de mest berømte, Johannes Chrysostomos (347-407), at Antikrist ville være en jødisk diktator fra Dans stamme, hvilket var baseret på følgende:

Jakobs profeti om sin egen søn, Dan: Dan skal blive en slange ved vejen, en giftslange ved stien; den bider hesten i koderne, så rytteren falder bagover (1. Mosebog 49.17).

Jeremias profeti vedrørende prøvelserne: Helt fra Dan høres hestenes prusten, ved hingstenes vrinsken skælver hele landet. De kommer og æder landet med dets beboere, byerne med deres indbyggere. Nu sender jeg giftslanger imod jer; dem kan I ikke besværge, og de skal bide jer, siger Herren (Jeremias Bog 8.16-17).

Dans stamme3 er udeladt fra Johannes Åbenbaring kap. 7’s liste.  Dette kapitel anfører de 144.000 jødiske evangelisters stammemæssige identitet. De vil blive frelst og have en særlig funktion under den syvårige prøvelsestid.

 

Lad mig kort opsummere:

  • Dette synspunkt er ikke usædvanligt eller nyt.
  • Det er ikke uden bibelsk belæg.
  • Det er ikke antisemitisk. 

 

Siden jeg bragte mit budskab om Antikrist i Kingsport, har nogen ment, at min kommentar, der udtrykte min opfattelse, at Antikrist vil være jødisk, kan udlægges som antisemitisme. Jeg havde ikke til hensigt med min oprigtige opfattelse i dette spørgsmål at genere nogen, jødiske eller ikke jødisk. Jeg er erklæret projødisk og proisrael. Mit synspunkt var ikke dogmatisk forpligtende, da ingen kan være sikre på Antikrists identitet. Havde jeg vidst, at mit udsagn ville blive offentliggjort og misforstået, så havde jeg aldrig sagt det. Jeg har tidligere undskyldt overfor alle, der blev stødt, og jeg gentager her denne undskyldning.

 

Kritikken af Falwell har tydeligvis generet ham. Hjemmesiden har derfor denne uddybende kommentar:

 

Jerry Falwell, der har været i Israel mere end 30 gange og ofte er mødtes med hver eneste israelsk premierminister fra Menachem Begin til Benjamin Nethanyahu, er kendt for sin vedholdende og udtalte støtte til Israel. I 1980 blev han af premierminister Begin tildelt Jabotinskys 100 års medalje for sit erklærede venskab med Israel. Oven i dette har den prominente jødiske forfatter Merrill Simon i 1984 skrevet og udgivet bogen Jerry Falwell and the Jews, hvor han gør rede for Falwells urokkelige støtte til Israel gennem årerne.

Og netop nu sponsorerer Liberty University, som Falwell har grundlagt og leder, en tur til Israel for 1500 af universitetets studerende.

 

[1] Falwell angiver ganske vist her 21.25, men det må være en fejl.

[2] Falwells version af dette skriftstedlader sig ikke harmonisere med den danske bibeloversættelse, der taler om guder, mens Falwell skriver Gud. Endelig korter Falwell bibelcitatet ned, så det tager sig ud som om, at Dan undsiger Gud, hvilket jo passer fint ind i Falwells argumentation.

[3] Falwell tolker vilkårligt Dan både som en person og som en stamme.    

 

Tekst 28 | Oversigten over kildetekster | Tekst 30

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk