Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Malcolm Hedding om islam og arabere

Uddraget er fra Malcolm Hedding: Understanding Israel, 2002.

 

I sandhed, hvad angår Mellemøsten, så kan ingen benægte, at islamisk styre altid har været af en grusom og ond beskaffenhed. Hvis du ikke tror mig, så prøv at bo i Teheran et stykke tid, og så vil du snart erfare den sande natur af Ayatollahernes velvilje! Vær evigt forvisset om, at denne type islamisk styre på ingen måde er unormal eller ekstrem. Det er blot genopvækkelsen af ortodoks muhammedanisme. Blot et hurtigt view ned over historien vil bekræfte dette. Og hvad mere er, hvis den nuværende genopvækkelse af islam får lov til at sprede sig uhindret, så vil Mellemøsten blive styrtet ud i en ny periode med intolerance og barbari. Det er ikke nogen hemmelighed, at islams mål er ødelæggelsen af kristendommen og jødedommen.

 

[…]

 

I Israels genindsættelse kan vi erkende den guddommelige troskab overfor en pagt indgået for 4000 år siden med Abraham. Denne pagt er evig og uforanderlig. I genindsættelsen kan vi imidlertid også se Guds retfærdige dom over de nationer, der har opført sig ondskabsfuldt under deres besættelse af det land, der retmæssigt tilhører Israel.

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster | Tekst 25

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk