Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Malcolm Hedding om tolkningen af Daniels Bog 9.24-27

Malcolm Hedding finder som andre dispensationelle teologer belæg for, at tiden for opfyldelsen af profetierne ifølge Daniels Bog 9.24-27 er netop nu. 

Uddraget er fra Malcolm Hedding: Skjebnedager, 2005.

 

I henhold til englen Gabriel har Himlens Gud besluttet, at Israels pilgrimsrejse mod det evigvarende kongerige skulle vare i 70 uger.

[…]

 

Lidt hebraisk baggrundsstof hjælper til med at afdække mysteriet i afsnittet om ugerne, fordi hvis Gabriel bogstaveligt mente 70 uger, så bliver vi forledet til at tro, at Israels nationale genoprettelse, bygningen af templet og Jerusalem alt sammen ville finde sted i løbet af lidt under halvandet år! Dette er ganske klart en umulighed og historien bekræfter dette. Men hvad var det så, Gabriel mente, da han snakkede om 70 uger?

Dette mysterium bliver afdækket, når vi forstår, at det i hebraisk kultur på den tid var normalt at snakke om år i form af uger. Denne praksis kan vi finde eksempler på i mange af de bibelske skrifter fra denne periode. […] Jakob måtte arbejde i to brudeuger for at få Rachels hånd. Brudens far, Laban, krævede faktisk, at Jakob arbejdede i fjorten år (1. Mosebog 29.27). Han talte altså om år-uger!

 

[…]

 

Forudsat at Gabriel snakker om år-uger, så viser helt banal og enkel hovedregning, at Guds program for at bringe Israel ind i det evige Guds Kongerige ville vare 490 år!

 

[…]

 

Det vigtige ved dette enestående skriftsted [Daniels Bog 9.24-27] er derfor følgende:

  1. Det peger nøjagtigt på tidspunktet for Messias komme.
  2. Det identificerer Guds planer med Israel. Vi lærer heraf, at Gud vil engagere Israel over en periode på 490 år. Ved afslutningen på disse 490 år vil en evigtvarende ret-
    færdighed blive indført og alle de profetiske løfter i Guds ord blive indfriet (Daniel 9.24).
  3. Det er forud blevet antaget, at Guds håndtering af Israel vil være uafbrudt pga. Israels lydighed, accept af Messias og fortsatte underordning under Gud. Dette kan ses ud fra den klare udtalelse om besegling af synd, soning af ondskab og forsegling af alle de profetiske og helligste ting.
  4. Der fremsættes afgørende »vendepunkter« i Israels historie som om den pågående profetiske bevægelse er i fare ved visse stadier. I den forbindelse bør der lægges mærke til de 7 uger (49 årene), 62 ugerne (434 årene) og 1 uge (7 år). Ulydighed og vantro kan med andre ord udsætte processen, men vil ikke ændre Guds intentioner. Han vil igen gribe ind i processen, og til slut vil Hans triumf i og gennem Israel have varet 490 år, hvor Gud har behandlet Isrsael.

 

Den døde tid

Uden tvivl så er der i dette skrift ved referencen til afvisningen af Messias (vers 26) og ødelæggelsen af det genopbyggede tempel henvist til en mellemtid eller dødtid.

 

[…]

 

Efter Jesu død blev han til slut forkastet af sine egne (Apostlenes Gerninger 13.46-47) og som en konsekvens blev templet og byen ødelagt (Lukas 19.41-44). Disse triste realiteter skuede Daniel klart. Nationen Israel gik derefter ind i vantroen og den 490 årige periode blev sat i stå og vil først blive sat i gang igen, når Israel har omvendt sig fra sin vantro til troen på Messias Jesus!

Da Jesus kom var Israel blot syv år fra det synlige, evige kongedømme med fred, som Gud havde lovet Israel! Næsten 2000 år er siden gået hen.

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk