Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Malcolm Hedding om Abrahampagtens betydning

Malcolm Hedding er sydafrikaner og præst. Han kom i 1986 til Jerusalem, hvor han virkede som præst ved ICEJ. Siden år 2000 har han været leder af ICEJ.

Malcolm Hedding har som en af lederskikkelserne inden for den politiske kristne zionisme ihærdigt arbejdet for, at jøder fra diasporaen skal foretage aliyah. Derudover har han gennem ICEJ understøttet jødiske bosættere i Israel, så de lettere har kunnet tilpasse sig deres nye virkelighed i Israel.

Hedding understøtter Israel i alle forhold: ingen tilbagelevering af de besatte områder, Israel har ret til at gennemføre etniske udrensninger, moskeerne skal fjernes fra Tempelbjerget, så det genindsatte jødiske folk kan bygge deres tempel der, adoption af bosættelser, penge til bosættere og penge til diasporajøder, der vil foretage aliyah.

Tekstet er et uddrag fra Malcolm Hedding: Understanding Israel, 2002, side 37-38.

 

Pagten tildeler Israel visse veldefinerede områder som evig ejendom – dvs. landet mellem Det røde hav og Eufratfloden er Israels for evigt. Gud har skænket dem det, og det kan intet ændre ved! I 2. Mosebog 23.31 er landets grænser klart defineret, hvis nogen skulle være det mindste i tvivl.

Konsekvenserne af dette er klare. Det er, at uanset historiens lykkes omskiftelighed, så er Gud som et resultat af denne pagt forpligtet på at sørge for, at når historien kommer til en afslutning, så befinder Israel sig i sikkerhed indenfor netop dette landområde.

[…]

 

Ja, Israel skal vende tilbage til sit land og besætte det. Den nuværende genindsættelse af staten Israel er første skridt mod Abrahampagtens fulde implementering.

Sagen er ganske klar. Abrahampagten lover, som en af Guds markante pagtslutninger, Israel en permanent eksistens som nation. Når det forholder sig sådan, så er det ikke kirken, der er opfyldelsen af Israels løfter, men Israel, der som nation har tiden for sig, og pagten med Abraham lover Israel permanent besiddelse af det forjættede land. Det betyder, at det er nu, at Israel må nå til den fulde besiddelse af landet, da det aldrig tidligere i historien har besiddet det.

Abrahampagten garanterer derfor den israelske nations beståen, og det er forklaringen på, hvad Gud siger i Jeremias Bog 31.35-37. Alt i alt betyder alt dette simpelthen, at Gud aldrig vil forstøde dem, og at de altid vil være Hans nation.

 

Tekst 14 | Oversigten over kildetekster | Tekst 16

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk