Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Ny lov om udenlandske investeringer

AFP-telegram fra oktober 2000 om, at Kina er ved at lave ny lovgivning i overensstemmelse med WTO medlemskab.

 

Kinas øverste lovgivende forsamling vedtog tirsdag ændringsforslag til love om udenlandsk finansierede selskaber for på den måde at bringe dem i overensstemmelse med medlemskab af Verdenshandels-organisationen (WTO), rapporterer det officielle nyhedsbureau, Xinhua.

Bureauet meddelte, at ændringerne var en del af de forpligtelser, som Kina indgik under forhandlingerne om WTO-medlemskab. Meddelelsen kom under forberedelserne til ny forhandlinger i Geneve.

Ændringsforslagene, der blev vedtaget på Den Nationale Folkekongres’ (NPC) Stående Komités 18. samling, omfattede loven om virksomheder finansieret af udenlandsk kapital og loven om kinesisk-udenlandske kontraktlige joint ventures, sagde Xinhua.

Ifølge ændringerne, vil artiklerne, der kræver, at udenlandsk finansierede virksomheder skal afbalanceres i forhold til deres valutakurs, fjernes.

Desuden afskaffes betingelserne om, at udenlandsk finansierede virksomheder skal prioritere anvendelsen af kinesisk producerede råmaterialer i deres produktion, sagde nyhedsbureauet.

Desuden skrev Xinhua, at udenlandsk finansierede virksomheder ikke skulle rapportere deres produktionsplaner til nogen ministerier.

Ændringerne til loven om kinesisk-udenlandsk risikovillig kapital vil blive fremlagt til godkendelse på næste års 9. Nationale Folkekongres’ 4. Plenarsamling.

Chen Guangyi, formand for NPC’s finansielle og økonomiske komité, sagde, at ændringsforslagene til lovene var en del af Kinas indsats forberedelser til sin indtræden i WTO på lovgivningsområdet.

”Det viser også, at Kina tager sine forpligtelser i forhold til WTO-medlemskabet alvorligt,” citerede Xinhua Chen for at sige.

I rapporten hed det, at udenlandske selskaber i Kina havde reageret positivt og udtalt, at det var på tide.

”Ændringerne viser tydeligt Kinas forbedringer af sine markedsmekanismerne, og vi vil gerne hilse dem velkommen,” sagde Steve Chan, præsident for Coca-Cola Co., Ltd. i Kina.

Beijings 14 år lange indsats for at træde ind i den globale handelsorganisation har gjort store fremskridt i de seneste 12 måneder, navnlig ved at indgå store bilaterale aftaler med USA og EU.

Kina håber på at træde ind i WTO før årets slutning, og USA og EU udelukker det ikke.

 

Tekst 49 | Oversigten over kildetekster | Tekst 51

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk