Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Bokserprotokollen

Uddrag af Bokserprotokollen, som var udlændingenes krav til Kina om erstatning og undskyldning for de tab, som de blev udsat for under Bokseropstanden og belejringen af Beijing. ”Tsungli Yamen” var Kinas ministerium til modtagelse af tribut fra andre lande.

 

  1. Prins Ch’un skulle overbringe den kinesiske kejsers beklagelse over mordet på Baron von Ketteler til den tyske kejser, hvorefter der skulle rejses et passende monument på stedet.
  2. Embedsmænds-eksaminer skulle indstilles i fem år i alle byer, hvor udlændinge var blevet myrdet eller mishandlet. (For at minde embedsklassen om sit ansvar.)

  3. En udsending skulle undskylde mordet på mr. Sugiyama til den japanske kejser.

  4. Det skulle rejses sonende monumenter i de udenlandske kirkegårde, der var blevet skændet.

  5. Kina skulle forbyde import af våben og udrustning.

  6. Gesandtskabskvarteret skulle være under udenlandsk kontrol og muligvis befæstes.

  7. Taku-forterne skulle jævnes med jorden.

  8. 12 steder mellem hovedstaden og kysten skulle udstyret med garnison af de udenlanske magter for at sikre kommunikationen med deres udsendinge.

  9. Medlemskab af alle anti-udenlandske selskaber skulle straffes med dødsstraf. Embedsmænd, som det ikke lykkedes at betvinge anti-udenlandske oprør, skulle omgående afskediges og aldrig ansættes igen.

  10. Tsungli Yamen skulle ophøjes til status af udenrigsministerium. Hofceremoniel ledelse af modtagelse af diplomater skule lempes.

 

Tekst 14 UDGÅR | Oversigten over kildetekster | Tekst 16

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk