Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Falun Gong udgør en fare

Artikel fra China Daily 16.3.2001 om den kinesiske regerings korrekte kurs over for Falun Gong-udøverne. Myndighederne gør meget ud af at forklare, at Falun Gong udgør en fare for samfundet, og artiklen referer en orientering af udenlandske ambassadører i ved FN’s menneskeretskommission i Geneve forud for den årlige samling.

 

Den kinesiske ambassadør, Zonghuai, orienterede i torsdags pressesekretærer fra andre faste gesandtskaber i Geneve om Kinas politik over for og behandling af den onde Falun Gong-sekt.

Under orienteringen sammenlignede Zonghuai Falun Gong med andre sekter som Peoples Temple, Branch Davidians, Aum Shinrikyo og Heavens Gate, der har drevet hundredvis af mennesker til selvmord, overtrådt basale menneskerettigheder og forårsaget rystende menneskelige tragedier.

”Falun Gong er ikke blot på overfladen en ond sekt, men også den største og mest vildledende og ødelæggende sekt i verden i forhold til dens medlemmer og rækken af katastrofer, som den har forårsaget på samfundet og folket,” sagde den kinesiske ambassadør.

Som i alle andre sekter har Li Hongzhi, Falun Gong-sektens leder, opdigtet en række kætterier for at gøre sig selv til gud og udøve åndelig kontrol over sine tilhængere. Han har prædiket om ”dommedag” og ”katastrofer for menneskeheden”.

Mange Falun Gong-tilhængere har ladet sig bedrage af disse vildfarelser og nægtet at gå til læge og tage medicin, når de blev syge og til sidst døde. Ufuldstændige statistikker viser, at sekten har dræbt 1660 tilhængere eller uskyldige.

Den 23. januar satte syv tilhængere ild til sig selv på Den Himmelske Freds Plads for at opnå den såkaldte ”udfrielse”. Blandt disse var en pige på kun 12 år.

”Disse chokerende episoder har vakt stor offentlig indignation og har yderligere afsløret Falun Gong-sekten som umenneskelig, asocial og anti-videnskabelig,” sagde Zonghuai.

På anmodning fra den brede befolkning og for at bevare samfundets stabilitet og sikre basale menneskerettigheder, har den kinesiske regering forbudt Falun Gong i juli 1999, sagde han. Den kinesiske regering har taget dette skridt udelukkende på grundlag af loven og i fuld overensstemmelse med retsplejeprocedurer.

”Vor politik har vist sig at være korrekt og vellykket,” sagde Qiao. ”98% af de anslåede to millioner Falun Gong-tilhængere er nu vågnet op og har brudt med sekten. Kun et lille antal af Falun Gong-tilhængerne er blevet straffet, ganske enkelt fordi de har været beskæftiget med kriminelle aktiviteter.”

Kinas forbud og forholdsregler mod sekten har fået fuld støtte af det kinesiske folk og udbredt forståelse i det internationale samfund.

Ikke desto mindre, konstaterede Zonghuai, har visse kræfter været dobbeltmoralske, hvad angår sekten, og rettet beskyldninger mod den kinesiske regering og dens behandling af Falun Gong.

”Ikke blot lukker de øjnene for de uhyrlige forbrydelser, som Falun Gong har begået. De forsvarer endog sekten som en fredelig åndelig bevægelse og forsøger at gøre Kinas behandling af sekten til et menneskerettighedsproblem på den snarlige samling for Menneskerettighedskommissionen,” sagde den kinesiske ambassadør.

”Den kinesiske regering modsætter sig resolut disse anti-kinesiske tiltag. Og vi tror, at det er formålsløst at skabe kaos i andre lande ved at støtte, smede rænker og slå mønt af sekter,” påpegede han.

 

Tekst 11 | Oversigten over kildetekster | Tekst 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk