Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Samfundsfag

Forskellige teorier om Jugoslaviens sammenbrud:

H. Branner: Det ny Europa. Columbus 2002, s. 27-34 (minus boks s. 30-31).

 

Nationale identiteter/identitetsdannelse:

V. Bjørnstrup m.fl.: Netværkssamfundet. Columbus 2012, s. 18-19, 28-32.

P. Gundelach: 'National identitet i en globaliseringstid', Dansk Sociologi, nr. 1, 2001, s. 64-69, 74-79.

 

Historie

Klassen har deltaget i en temadag om folkedrab, arrangeret af DIIS, og som optakt arbejdet med tekster fra følgende hjemmesider i grupper eller plenum:

 

Til forløbet om den bosniske krig:

A.  Bjørn: Jugoslaviens sammenbrud – balkan-krigene 1991-2001. Frydenlund 2010, s.10-21, 65-87, 133-141, 143-145.

 

Der er desuden vist en diasserie om Sarajevo før og nu samt uddrag af dokumentarfilmen Den jugoslaviske krig (Amanda 1997).

 

Gæstelærer: tidligere UNPROFOR-general Bjarne Hesselberg, der informerede om den danske militære indsats i det tidligere Jugoslavien.

 

AT

M. Diderichsen m.fl.: AT-håndbogen. Systime 2009, s. 43-45.

M. Hansen (red.): Almen Studieforberedelse. Gyldendal 2005, s. 80-83.

S. Reimick m.fl.: Kultur og samfund. Systime 2009, s. 201-206, 221-233.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk