Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Jugoslaviens sammenbrud – Studietur til Sarajevo
//
Kompetencemål for AT-forløbet ’Sarajevo før og nu’

Eleverne skal: 

 

  • Tilegne sig viden om hovedemnet og en udvalgt sag/tema med anvendelse af de to fag og deres faglige metoder og teorier.
  • Inddrage et empirisk udgangspunkt (feltarbejde, undersøgelse) for deres gruppearbejde.
  • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag udarbejde og behandle en problemformulering med dertilhørende problemstillinger på de tre taksonomiske niveauer samt fremlægge resultatet heraf.
  • Perspektivere sagen samt vurdere de deltagende fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk