Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Der var afsat en eftermiddag samt to hele dage til gruppernes feltarbejde. 

 

Kl. 17 efter hver arbejdsdag blev der holdt et fællesmøde med vidensdeling og vejledning på programmet. Feltarbejdet blev i den efterfølgende AT-uge  beskrevet  i en rapport og efter en mundtlig fremlæggelse evalueret om onsdagen. De to sidste AT-dage var derefter afsat til synopsis-skrivning.

 

Hele klassen var inden afrejsen blevet undervist i feltarbejdsmetoder. Nogle grupper havde på forhånd kontaktet personer, som de gerne ville interviewe. Et par grupper medbragt spørge- og interviewskemaer, som kom i brug i løbet af ugen. De sidste to grupper havde ikke modtaget svar på deres mails og var derfor nødt til at ændre deres problemformuleringer og finde alternative metoder til indsamle data på. Det lykkedes at få arrangeret et møde med den kendte menneskerettighedsaktivist Jakob Finci. I det hele taget var folk i byen utroligt hjælpsomme og imødekommende.

 

Temaerne handlede om menneskerettigheder, nationale identiteter, krigsforbrydelser og deres fysiske og mentale spor, religionernes rolle i samfundet, unge, levevilkår og uddannelsessystemet.

 

Materiale til de syv gruppers feltarbejde

 

Generelt:

 1. hhttp://slovenien.um.dk/da/bosnien-hercegovina/det-danske-konsulat-i-sarajevo/
 2. http://www.magasinetroest.dk/?id=22
 3. http://www.kristeligt-dagblad.dk/bosnien
 4. http://globalis.dk/Lande/Bosnien-Hercegovina
 5. http://www.magasinetroest.dk/index.php?id=4&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=197
 6. http://nyheder.balkangruppen.dk/#category1

 

Gruppe 1: Unge bosniere

Links:

 1. http://www.kristeligt-dagblad.dk/bosnien
 2. http://www.information.dk/283252
 3. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/37066:Udland
  --Unges-narkomisbrug-i-Bosnien-er-eksploderet
 4. http://www.contact.dk/medie/film/bosna.aspx
 5. http://www.magasinetroest.dk/index.php?id=4&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=197

 

Kontakter:

 1. OEO: Youth Information Agency in BiH – mange oplysninger om de unge bosniere på engelsk
 2. Branilaca grada 19 B, 71000 Sarajevo, e-mail oia@oiabih.info,
 3. Executive Director Jan Zlatan Kulenović, Tel-fax +387 209 753

 

Gruppe 2: Hverdagsliv og levevilkår

Links:

 1. http://slovenien.um.dk/da/bosnien-hercegovina/om-bosnien-hercegovina/
 2. CIA World Factbook om Bosniens økonomi
 3. http://www.globalis.dk/Land/Bosnien-Hercegovina

 

Gruppe 3: Nationale identiteter

Links:

 1. http://raeson.dk/2012/bosnien-hercegovina-unge-
  fanget-i-etnisk-opdeling/
 2. http://www.magasinetroest.dk/index.php?id=4&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=349
 3. Tine Brøndum: Delte identiteter? En analyse af uddannelsespolitik samt national og religiøs identitetsdannelse i bosniske skoler. Speciale afleveret i Religionssociologi den 18. december 2007.

 

Kontakter:

 1. Nansen Dialoque Center, Hakije Kulenovica No.10, 71000 Sarajevo , E-mail:ndcsarajevo@nansen-dialogue.net, tlf.: + 387 (33) 556 846

 

Gruppe 4: Religionernes rolle

Links:

 1. http://www.vthawaii.com/EXTRA/Sarajevo/Religion.html
 2. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,19
  02746,00.html
 3. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/71643:Kirke---
  tro--Religioese-ar-paa-sjaelen
 4. http://books.google.dk/books?id=yQWNEeO1g3MC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=religion+in+
  sarajevo&source=bl&ots=C8DfDXfk7N&sig=CtQbvC770V7ee
  1TQGhdNDLGau8s&hl=da&sa=X&ei=PrJOT_7bCcLitQbQl_j_
  Dg&sqi=2&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=religion
  %20in%20sarajevo&f=false
 5. http://www.information.dk/151935
 6. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/71410:Kirke---tro--Den-joediske-kamp-for-sandhed

 

Kontakter:

 1. Faculty of Islamic Studies in Sarajevo, Cemerlina 54, 71000 Sarajevo og/eller
 2. Rijaset (Den muslimske menighed i BiH, ledet af reis-ul-ulema/Stormufti  Muhamed Ceric), Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, tlf.: + 387 33 533 000 // + 387 33 664 493, mail: urednik.r@gmail.com. Kontaktperson: Azim Zubcevic (asim@fin.ba)  (engelsktalende bibliotekar på fakultet)
 3. Det katolske Sv. Ante-kloster i Sarajevo, tlf: +387 332 361 08 // mail: svantosarajevo@gmail.com
 4. Den serbisk-ortodokse  Saborna kirke, Zelenik Beretki 3, kontakt: Diakon Mitar Tanosic: info@mitropolija.org eller kabinet@mitropolijadabrobosanske.org
 5. Den jødiske menighed:http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/sarajevo.html kontakt: Formanden for det jødiske samfund i BiH: Jacob Finci, synagogen i Hamdije Kresevljakovica 59, e-mail: jakob_99@yahoo.com
 6. IMIC ( International Multi-religious Intercultural Center), Obala Kulina Bana 39, Tel/Fax +387-33-232-310; 440-904, e-mail: imic@imic.ba

 

Gruppe 5: Menneskerettigheder

Links:

 1. http://humanrightshouse.org/Members/Bosnia_and_Herzegovina/index.html
 2. http://www.magasinetroest.dk/index.php?id=4&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=215
 3. http://www.hrw.org/europecentral-asia/bosnia-and-herzegovina

 

Kontakt til i alt seks menneskerettighedsorganisationer i BiH:

 1. http://humanrightshouse.org/Members/Bosnia_and_
  Herzegovina/Organisations/index.html

 

Gruppe 6: Krigsforbrydelser og deres følger

Links:

 1.  http://www.folkedrab.dk/sw50055.asp
 2. Bosnian War Crimes Atlas:  Virtuel adgang til alle de oplysninger om krigsforbrydelser under krigen 1992-95, som Research and Documentation Centeri Sarajevo har indsamlet. Her kan man fx se de steder i Sarajevo, hvor navngivne personer blev dræbt, bygninger ødelagt osv. Kræver Google Earth 6 installeret på computeren.

 

Kontakter:

 1. IDC, Dubrovacka 2, tlf.: +387 33 258 770 centar@idc.org.ba  eller lederen Mirsad Tokaca:  tokaca@idc.org.ba
 2. Sarajevo Survivel Tools: virtuel præsentation af genstandene på Historisk Museums udstilling The Survival of Sarajevo
 3. Den bosniske krigsforbryderdomstol  i Sarajevo

 

Gruppe 7: Det bosniske uddannelsessystem

Links:

 1. Tine Brøndum: Delte identiteter? En analyse af uddannelsespolitik samt national og religiøs identitetsdannelse i bosniske skoler. Speciale afleveret i Religionssociologi den 18. december 2007.
 2. http://nyheder.balkangruppen.dk/#category1

 

Kontakter:

 1. UWC i Mostar: www.uwcmostar.ba, rektor: Valentina Mindoljevic:valentina.mindoljevic@uwcim.uwc.org, kontaktperson: Ilvana Cišic, English A2 teacher, CAS Coordinator: ilvana.cisic@uwcim.uwc.org eller Ms Adla Velagic:adla.velagic@uwcim.uwc.org.

Gymnasieskoler i i det centrale Sarajevo:

 1. Prva Gimnazija  tæt ved gågaden i centrum
 2. Druga Gimnazija tæt ved den gamle bydel, har IB-klasser
 3. Treca Gimnazija ca. ½ times gang fra centrum, tæt ved Det historiske Museum

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk