Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Uddrag af ICTY’s anklage mod Milosevic for folkemord i Bosnien

I årene 1999-2001 blev der rejst i alt 66 anklagepunkter mod Milosevic fordelt på anklageskrifter om forbrydelser i Kosovo 1999, i Kroatien 1991-1992 og i Bosnien 1992-1995. De fleste punkter handlede om forbrydelser mod menneskeheden og overtrædelser af konventioner for krigsførelse og Geneve-konventionerne. Den alvorligste tiltale drejede sig om folkemord og medskyld i folkemord i Bosnien. Nedenstående tekst er et uddrag af den reviderede anklage 21. april 2004.

 

Uddrag fra anklageskriftet på domstolens hjemmeside om sag nr. IT-02-54-T:

http://www.un.org/icty/indictment/english/mil-ai040421-e.htm.

 

ANKLAGEPUNKTER 1 OG 2: FOLKEMORD OG MEDSKYLD I FOLKEMORD

Slobodan Milosevic planlagde, tilskyndede, beordrede, udførte eller bidrog eller opfordrede til på anden vis til – alene eller i ledtog med andre deltagere i et fælles kriminelt foretagende – at planlægge, forberede og udføre en helt eller delvis udslettelse af nationale, etniske, racemæssige eller religiøse grupper af bosniske muslimer som sådan i områder i Bosnien-Herzegovina, herunder Bijeljina, Bosanski Novi, Brcko, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most og Srebrenica i perioden 1. marts 1992 til 31. december 1995.

Udslettelsen af disse grupper foregik ved

 

A: Omfattende drab på tusindvis af bosniske muslimer under og efter erobringen af områder i

Bosnien-Herzegovina, herunder de ovenfor nævnte som udspecificeret i bilag A til denne sigtelse. I mange af disse områder blev især højtuddannede og ledende medlemmer af disse grupper udsat for henrettelser, ofte i forbindelse med navnelister, der i forvejen var omhyggeligt udarbejdet. Efter Srebrenicas fald i juli 1995 blev næsten alle tilfangetagne bosnisk-muslimske mænd og drenge (i alt flere tusinde) henrettet på de steder, hvor de var blevet taget til fange eller på steder, hvor de blev transporteret til for at blive henrettet.

 

B: Drab på tusinder af bosniske muslimer i fangelejre rundt om i Bosnien-Herzegovina, herunder lejre i de ovenfor omtalte områder som specificeret i bilag B til denne sigtelse.

 

C: Forårsagelse af alvorlige fysiske og mentale skader på tusindvis af bosniske muslimer under deres indespærring i fangelejre rundt om i Bosnien-Herzegovina, herunder lejre og detentioner i de ovenfor omtalte områder som specificeret i bilag C til denne sigtelse. Medlemmer af disse grupper blev under deres indespærring og under forhør på disse steder, politistationer og kaserner konstant udsat for eller tvunget til at overvære inhumane handlinger, herunder mord, seksuel vold, tortur og prygl.

 

D: Indespærring af tusindvis af bosniske muslimer i lejre og detentioner rundt om i Bosnien-Herzegovina, herunder dem i de ovenover omtalte områder, under levevilkår, der havde til formål at medføre disse gruppers delvise fysiske udslettelse, nemlig sult, forurenet vand, arbejdstvang, utilstrækkelig lægeopsyn og konstante fysiske og psykologiske overfald.

 

Gennem disse handlinger og udeladelser har Slobodan Milosevic begået

Anklagepunkt 1: FOLKEDRAB, der er strafbart i henhold til artiklerne 4(3a), 7(1) og 7(3) i domstolens statut

Anklagepunkt 2: MEDSKYLD I FOLKEDRAB, der er strafbart i henhold til artiklerne 4(3e), 7(1) og 7(3) i domstolens statut

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster | Tekst 25

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk