Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 66

Hitler forbyder udtalelser om en endelig løsning, 11. juli 1943

Nationalsocialistiske tyske arbejderparti

Parti kancelliet.

 

Lederen af parti kancelliet

 

Førerhovedkvarter, den 11.7.1943

 

Cirkulære nr. 33/43g

 

Ang: Behandling af jødespørgsmålet

Efter ordrer fra føreren bekendtgører jeg følgende:

 

Ved offentlige udtalelser om jødespørgsmålet, må enhver udtalelse om en fremtidig endelig løsning [Gesamtlösung] udelades.

 

Det kan dog omtales, at jøderne bliver samlet og inddraget til en passende arbejdsindsats.

 

                                                                 underskrevet M. B o r m a n n

 

F.d.R:

[Martin Bormann]

Fordelt til:     Rigsledere, Gauledere, gruppeledere.

 

Stikordskartoteket: behandling/jøder.

 

Tekst 65 | Oversigten over kildetekster | Tekst 67

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk