Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 63

Brev fra den britiske udenrigsminister, Anthony Eden, til luftfartsminister Sir Archibald Sinclair, 7. juli 1944

Min kære Archie,

Du vil nok huske, at jeg i huset [House ofCommons] sidste onsdag, refererede til den forfærdelige forfølgelse af jøderne i Ungarn. Den 6. juli kom Weizmann, fra den jødiske organisation i Palæstina, for at møde mig medbringende yderligere information om det [forfølgelsen af jøderne i Ungarn], som var kommet til organisationens repræsentanter i Istanbul, Genova og Lissabon, hovedpointen af disse var, at ifølge rapporterne var 400.000 ungarske jøder allerede deporteret til, hvad han kaldte ”dødslejre” i Birkenau i øvre Slesien, hvor der er 4 krematorier med en gasnings- og brændselskapacitet på 60.000 om dagen, i øvrigt, i løbet af det forgangne år, rapporteres det, at over en en halv [1,5] millioner jøder fra hele Europa er blevet myrdet.

 

Dr. Weizmann indrømmede, at det virkede til, at der var for lidt, vi kunne gøre for at stoppe disse rædsler, men han forslog at noget blev forsøgt gjort for at stoppe driften af dødslejrene med:

 

Bombning af jernbanelinjerne til Birkenau (og til andre lignende lejre, hvis vi hører om dem); og

Bombe selve lejrene med det formål at ødelægge anlægget der bruges til gasning og brænding.

 

Jeg bør tilføje, at jeg fortalte Mr. Weizmann at, som du måske ved, har vi allerede overvejet forslag 1. ovenfor, men at jeg ville genoverveje det og også det yderligere forslag om bombning af selve lejrene.

 

Kan du lade mig vide, hvordan Luftfartsministeriet ser på muligheden for disse forslag? Jeg håber meget, at det er muligt at gøre noget. Jeg har autoritet fra Premierministeren til at sige, at han er enig.

 

Med venlig hilsen

Anthony Eden

 

Brevet blev negativt besvaret, men det blev foreslået, at amerikanerne blev spurgt. De ønskede heller ikke at bombe Auschwitz. Britiske og amerikanske ledere var afvisende over for ideen om at bombe for at stoppe Holocaust. Den 18. november 1944 blev det retfærdiggjort på denne måde ”Den positive løsning på dette problem er den tidligst mulige sejr over Tyskland, til hvilket formål alle til rådighed stående midler skal bruges.” Den fabrik, der lavede syntetisk gummi, Monowitz, og som lå i Auschwitz, blev bombet 20. august 1944.

 

Kilde: Hochstadt, Steve (ed.): Sources of the Holocaust. Palgrave Macmillan, 2004.

 

Tekst 62 | Oversigten over kildetekster | Tekst 64

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk